GISportal
Jedeme i díky Vám

1. Pražský geodata hackathon – případová studie a manuál

V červnu 2014 uspořádal Fond Otakara Motejla spolu s Institutem plánování rozvoje hl. m. Prahy a GISMentors 1. pražský geodata hackathon. Cílem programovacího maratonu bylo otevřít pražská geodata komunitě IT nadšenců a otestovat jejich potenciál. Úspěch akce předčil očekávání. Organizátoři se proto rozhodli sdílet své zkušenosti a vydat případovou studii stručně shrnující, proč jsme se do akce pustili a co jim to přineslo. Vytvořili též praktický manuál Data Hackathon – krok za krokem určený těm, kteří zvažují uspořádání podobné akce.

První český hackathon nad daty veřejné správy ukázal, že otevřená data se vyplatí – nastartují vznik nových služeb, ukáží netušený potenciál dat i invenční propojení různých zdrojů a v neposlední řadě poskytnou odbornou zpětnou vazbu ke kvalitě technického řešení. Věříme, že zkušenosti organizátorů budou užitečné a inspirující. Oba dokumenty vyšly pod licencí Creative Commons, texty tedy může kdokoli šířit, kopírovat a stavět na jejich obsahu.

V rámci hackathonu vznkly tyto aplikace:

Komplexní projekt, který umožňuje stahování a prohlížení pražských geodat přímo z databáze. Nad XML-RPC rozhraním IPR byly vytvořeny nástroje, které zjednodušily přístup a umožnily stahovat data v populárních formá – tech (ESRI Shapefile, KLM, GML apod.). Vznikla též mapová aplikace zobrazující dostupné datové sady.

Mapa hodnotí kvalitu okolí a dostupnosti služeb na základě dat z IPR a z projektu OpenStreetMap. Pro každý adresní bod na území hl.m. Prahy byl vypočítán index kvality a zobrazen v mapě.

Vizualizace a analýza zastíněnosti pražských dětských hřišť na Jižním Městě v průběhu neděle 15. 6. 2014 kombinuje data IPR Praha, ČUZK a OpenStreetMap. Po vytvoření digitálního modelu reliéfu obsahujícího domy a památné stromy byly vypočítány rastrové mapy zastínění. Na datech je vidět průběh stínů přes dětská hřiště.

Základ této aplikace vznikl již v roce 2012, autoři ji na geodata hackathonu chtěli dokončit a vylepšit. Přidali geodata, která umožní vyhledávat úřady podle polohy (např. chceme znát všechny úřady do 50 km od nějakého místa) případně dle krajské, okresní nebo obecní příslušnosti. Nad daty byl vytvořen mashup pro zobrazení dopravní dostupnosti úřadů v Praze s využitím dat z IPR.

Vizualizace zkoumá, jak se na ceně stavebního pozemku projevuje blízkost stanic metra a vzdálenost od centra. Kombinuje data z cenové mapy Prahy a schématu stanic metra a pro analýzu dat využívá technologie QGIS a R.

Prototyp aplikace, která si klade za cíl usnadnit řidičům parkování v metropoli. Pokud řidič nenajde místo k zaparkování v místě, kam ho nasměřovala navigace, ukáže mu aplikace jiná místa, kde je možné zaparkovat (včetně vzdálenosti, kterou je třeba ujet k dalšímu parkovacímu místu)

Share
Share