GISportal
Jedeme i díky Vám

18. kartografický den Olomouc – Kartografie & Vesmír

Tradičně v poslední únorový pátek 23. února 2024 se v Olomouci uskuteční v pořadí již 18. kartografický den, tradiční jednodenní seminář, který propojuje odborníky na různá témata s komunitou kartografů. Tématem letošního ročníku je Kartografie a VESMÍR.

Vesmír je obrovský, téměř nekonečný dynamický časoprostor, který obsahuje všechny známé formy hmoty a energie, včetně galaxií, hvězd, planet, meziplanetárního prostoru a dalších nebeských těles. Kartografové chápou vesmír jako rozsáhlý vícerozměrný prostor obsahující jevy, které se většinou na „pozemských“ mapách nevyskytují. Kartografie vesmíru se od tradiční kartografie Země odlišuje v mnoha směrech, protože musí zohlednit rozsah vesmíru, jeho dynamiku, neukončené objevování jeho struktur či odlišné souřadnicové systémy a zobrazení. Vytváření map vesmíru je složitý proces, který zahrnuje kombinaci pozorování, sběru dat, matematických modelů a technologických nástrojů. Kartografie vesmíru je vědním odvětvím, které kombinuje kartografii, astronomii, astrofyziku a technologické postupy pořizování dat nezbytných k vytváření vizualizací pomáhající lépe porozumět rozmanitosti vesmíru.

Účastníci se mohou těšit na řadu zajímavých informací: Co všechno jsou schopné družice z oběžných drah vidět? Jak se postupně měnily a vyvíjely? Jaké jsou možnosti a limity výzkumu znázorňování vesmíru? Jaké unikátní údaje o planetách, jejich měsících, asteroidech i kometách pořídily přístroje na sondách? Jaké prvky, látky a minerály se vyskytují na povrchu, pod povrchem či v atmosféře některých kosmických těles a jak se znázorňují v mapách? Co obsahuje kartografie mimozemských objektů v širokém rozsahu od Velkého třesku po nejvzdálenější části vesmíru? Uplatňují se tradiční nebo odlišné postupy matematické kartografie při tvorbě map vesmírných těles nevšedních tvarů? Jak vznikala mapa Měsíce, vydaná u příležitosti výročí 50 let od prvního přistání člověka na měsíčním povrchu? Jaké podklady lze nalézt v archivech NASA? Jak vypadají mapy zachycující pohyb astronautů jednotlivých misí Apollo v okolí míst přistání na Měsíci?

Přednášet budou Tomáš Přibyl, publicista v kosmonautice a autor mnoha knih literatury faktu z Technického muzea v Brně, Jan Kolář, zakladatel České kosmické kanceláře, člen Mezinárodní astronautické akademie a funkcionář Mezinárodní astronautické federace, Radek Dušek, odborný asistent kartografie na Ostravské univerzitě, a Pavel Seemann, odborný redaktor největší české kartografické firmy Kartografie Praha, a.s., kde se věnuje především kartografii pro školy a zpracování tematických map. Program a diskusi moderuje Vít Voženílek, viceprezident České kartografické společnosti.

Kromě atraktivních přednášek a zajímavé odborné diskuse se účastníci mohou zapojit do soutěže Zeměměřického úřadu o kartografické ceny.

Akce je zdarma, je vhodné se předem zaregistrovat na https://kartografickyden.upol.cz/registrace/.

Share
Share