GISportal
Jedeme i díky Vám

Adaptation Idea Sprint v Olomouci (pozvánka)

Katedra geoinformatiky PřF UP Olomouc ve spolupráci s partnery (CzechInvest, Czechitas, Město Olomouc, aj.) pořádá 12hodinový hackathon // Adaptation Idea Sprint zaměřený především na data a jejich vizualizaci v kontextu současných globálních výzev – klimatickou změnu a pandemii (ať už covid-19, nebo nemocí obecně, kterým je potřeba předcházet).

Účastníci se seznámí s pravidly, tematickými oblastmi a výzvami. Poté bude následovat brainstorming prvních nápadů a formování týmů. Během 12 hodin vytvoří týmy vlastní koncept, který odprezentují odborné porotě. Vzhledem k charakteru a délce akce organizátoři neočekávají funkční prototyp či beta-verzi, ale např. rozpracovaný koncept, model či podnikatelský plán apod., a to s důrazem na business potenciál, realizovatelnost, míru invence, společenský přínos ale také multioborovost.

akce se bude konat v pátek 7. května od 8:00 – 22:00 online v rámci platformy Gather Town. Zaregistrujte se do 5. května (půlnoc) a ukažte, že na to máte! 

Share
Share