X
    Categories: Aktuality

Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi (pozvánka)

Photo by Ruthie on Unsplash

Cieľom seminára AKTIVITY V KARTOGRAFII je poskytnúť priestor odborníkom z viacerých vedných disciplín prezentovať svoje kartografické diela a súčasne diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa kartografie a príbuzných disciplín.

Miesto konania: Stavebná fakulta STU v Bratislave

Termín konania: 24.10.2019

" Jirka Pánek : ."