GISportal
Jedeme i díky Vám

Atlas Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj se může pochlubit zcela novým atlasem, který vznikl ve spolupráci společnosti Urban Planner s. r. o. a Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Svým čtenářům nabízí unikátní pohled na přírodní i socioekonomické charakteristiky regionu na východě země.

Atlas Moravskoslezského kraje prezentuje prostorové informace kartografickými metodami ve formě různých tematických map a grafických ilustrací. V několika kapitolách korespondujících se Strategií rozvoje kraje naleznete informace o kraji vložené do celkem 532 prvků, z toho 111 map, 93 grafů a diagramů, 12 schémat, 74 tabulek a přehledů, 123 textových polí a 119 ilustrací.

Pro sdělení klíčových informací byly zvoleny nejvhodnější metody kartografické vizualizace umožňující rychlé a přesné pochopení znázorňovaných témat. Atlas mimo jiné prezentuje a vyhodnocuje hlavní a vedlejší indikátory stanovené právě Strategií rozvoje kraje, a je taktéž součástí 5. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje. Atlas je prozatím k dispozici pouze v digitální podobě.

Atlas lze stáhnout v plném rozlišení (formát PDF, velikost 198 MB) nebo prolistovat přímo na webu hrajemskrajem.cz.

 

zdroj: Moravskoslezský kraj

Share
Share