GISportal
Jedeme i díky Vám

Bezpilotní letecké prostředky (UAV) pro ochranu životního prostředí (pozvánka na kurz)

Česká asociace pro geoinformace Vás zve na akreditovaný kurz (kurz je akreditován pro úředníky i pro vedoucí úředníky): Bezpilotní letecké prostředky (UAV) pro ochranu životního prostředí

Cíle vzdělávacího programu:

V rámci specializačního průběžného vzdělávání seznámit úředníky a vedoucí úředníky zařazené do úřadů územních samosprávných celků s možnostmi využívání bezpilotních leteckých prostředků (UAV), zejména při pořizování, zpracování a interpretaci dat, monitoringu jevů, kontrolní činnosti, a naučit je:

  • principy létání s UAV včetně obeznámení se s legislativním rámcem provozu UAV v ČR a EU,
  • principy snímkování s UAV,
  • orientovat se v současně dostupné nabídce UAV a jejich sensorů pro sběr prostorových dat zejména pro aplikace z oblasti životního prostředí
  • pracovat s vhodnými softwarovými produkty při zpracování dat z UAV s cílem odvodit standardní výstupy (3D mračno bodů, ortofotomapa, digitální model reliéfu),

Pro koho je kurz určen:

Především úředníci a vedoucí úředníci územně samosprávných celků, pracující v oblasti ochrany životního prostředí. Kurz ale mohou absolvovat i další zájemci. U účastníků se předpokládá základní úroveň znalosti GIS.

Forma:

Prezenční dvoudenní studium, které zahrnuje 20 vyučovacích hodin. Přednášky (6 hodin) poskytnou nezbytný úvod do problematiky, legislativní aspekty, přehled potřebného vybavení a principů pořizování snímků, zásady zpracování a vyhodnocování snímků. Cvičení zahrnuje přípravu a vlastní létání s bezpilotními prostředky (koptéra, křídlo) o rozsahu 6 hodin a následně 8 hodin zpracování a vyhodnocení RGB, multispektrálních a termálních snímků.

Prezenční výuka bude probíhat na adekvátně vybavené počítačové učebně.

Termín kurzu: 21.-22. 9. 2021

Kurz vedou: RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D. (UP Olomouc), doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava)

Místo soustředění: Univerzita Palackého v Olomouci

Cena kurzu: 5900 Kč

Přihlášky na kurz: ZDE

Bližší informace o kurzu: vzdelavani-at-cagi.cz

Podmínky:

CAGI si vyhrazuje právo zrušit kurz pro malý počet přihlášených účastníků. Minimální počet zaplacených účastníků je 5. Maximální počet účastníků je 10.

Share
Share