X
    Categories: Aktuality

Bezpilotní letecké prostředky (UAV) pro ochranu životního prostředí (pozvánka na kurz)

Photo by david henrichs on Unsplash

Česká asociace pro geoinformace Vás zve na akreditovaný kurz (kurz je akreditován pro úředníky i pro vedoucí úředníky): Bezpilotní letecké prostředky (UAV) pro ochranu životního prostředí

Cíle vzdělávacího programu:

V rámci specializačního průběžného vzdělávání seznámit úředníky a vedoucí úředníky zařazené do úřadů územních samosprávných celků s možnostmi využívání bezpilotních leteckých prostředků (UAV), zejména při pořizování, zpracování a interpretaci dat, monitoringu jevů, kontrolní činnosti, a naučit je:

  • principy létání s UAV včetně obeznámení se s legislativním rámcem provozu UAV v ČR a EU,
  • principy snímkování s UAV,
  • orientovat se v současně dostupné nabídce UAV a jejich sensorů pro sběr prostorových dat zejména pro aplikace z oblasti životního prostředí
  • pracovat s vhodnými softwarovými produkty při zpracování dat z UAV s cílem odvodit standardní výstupy (3D mračno bodů, ortofotomapa, digitální model reliéfu),

Pro koho je kurz určen:

Především úředníci a vedoucí úředníci územně samosprávných celků, pracující v oblasti ochrany životního prostředí. Kurz ale mohou absolvovat i další zájemci. U účastníků se předpokládá základní úroveň znalosti GIS.

Forma:

Prezenční dvoudenní studium, které zahrnuje 20 vyučovacích hodin. Přednášky (6 hodin) poskytnou nezbytný úvod do problematiky, legislativní aspekty, přehled potřebného vybavení a principů pořizování snímků, zásady zpracování a vyhodnocování snímků. Cvičení zahrnuje přípravu a vlastní létání s bezpilotními prostředky (koptéra, křídlo) o rozsahu 6 hodin a následně 8 hodin zpracování a vyhodnocení RGB, multispektrálních a termálních snímků.

Prezenční výuka bude probíhat na adekvátně vybavené počítačové učebně.

Termín kurzu: 21.-22. 9. 2021

Kurz vedou: RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D. (UP Olomouc), doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava)

Místo soustředění: Univerzita Palackého v Olomouci

Cena kurzu: 5900 Kč

Přihlášky na kurz: ZDE

Bližší informace o kurzu: vzdelavani-at-cagi.cz

Podmínky:

CAGI si vyhrazuje právo zrušit kurz pro malý počet přihlášených účastníků. Minimální počet zaplacených účastníků je 5. Maximální počet účastníků je 10.

Jirka Pánek:
Related Post