GISportal
Jedeme i díky Vám

Budovy v Brně, aneb Kancelář architekta opět boduje!

Webová aplikace Budovy v Brně prezentuje výsledky průzkumu stavebních objektů na území města Brna z roku 2018. Jedná se o první část celoměstského průzkumu, která zaujímá oblast historického centra a navazující část centra širšího. V rámci průzkumu byly zjišťovány především informace o podlažnosti a funkčním využití budov. Sesbíraná data vstupují do následných prostorových analýz, která jsou podkladem zejména pro tvorbu územního plánu a územních studií.

V první části průzkumu bylo zmapováno téměř 16 tisíc objektů, tedy asi 15 % z celkového počtu stavebních objektů na území města.

Vrstva stavebních objektů nemusí být zcela aktuální (např. v místech nové zástavby). Zároveň data o funkcích na úrovni jednotlivých budov mohou vykazovat odchylky od reálného stavu. Aplikace tedy neslouží pro kontrolu funkčního využití konkrétních objektů, ale pro analýzu hrubých podlažních ploch objektů v měřítku ulic, bloků a městských čtvrtí. Podrobná metodika průzkumu je ZDE.

Aplikace byla optimalizována pro aktuální verze prohlížeče Google Chrome a Mozilla Firefox. Aplikace se nedoporučuje spouštět v prohlížeči Internet Explorer.

Share
Share