GISportal
Jedeme i díky Vám

Centrální datový sklad a jeho místo v GIS HZS ČR. (Seriál 5. díl – Základní mapa HZS ČR)

Pátý díl seriálu článků o GIS HZS ČR a Centrálním datovém skladu je zaměřen na základní mapu, kterou HZS ČR používá. Vysvětluje, proč si HZS ČR vytváří svoji mapu a jak během let probíhal její vývoj.

S vývojem GIS u HZS ČR docházelo i k postupnému vývoji mapového projektu, který byl primárně využíván operačním střediskem. Hlavní otázkou bylo, jakou podkladovou mapu zvolit. Důležitá byla rychlost vykreslování, lokální uložení dat, průběžná aktualizace a co největší uživatelská přívětivost se zachováním maximálního množství informací.

Původní projekt byl založen na několika málo vrstvách a to jak tematických, tak referenčních. S vývojem technologie nejen u HZS ČR, ale i v organizacích poskytujících data, začal objem dat narůstat a vznikala mapa, ze které bylo možno získat čím dál více podrobných informací. Projekt byl založen čistě na vektorových vrstvách, což znamenalo problém s pomalejším vykreslováním mapy.

Starý projekt
Starý projekt
Starý projekt
Starý projekt

Čím byl projekt vizuálně hezčí, tím byl pomalejší. Takže bylo nutné hledat kompromis mezi vizuálně příjemnou a funkční mapou.

Díky ochotě pracovníků GIS zamýšlet se nad vývojem v oboru došlo v roce 2009 k zásadní změně technologie. Vektorovou mapu nahradila mapa složená z dlaždic. Hlavní výhodou dlaždic je, že se jedná o obrázek a nehledě na množství dat se vykresluje v řádu milisekund. Příprava mapového podkladu pro tvorbu dlaždic tak dostala nový směr. Již nebylo nutné řešit, zda dát přednost rychlosti či vizualizaci. Začaly být využívány technologie zobrazování a popisování dat, které umožňovaly zlepšení orientace na mapě. Současná podoba dlaždic je dána přibližně dvouletým postupným vývojem, kdy byla snaha vytvořit mapu s maximálním množstvím informací, ale zachovat co nejlepší čitelnost dat.

rybniky_mapic

cr_mapic

Lze si položit otázku, proč vlastně hasiči vytváří vlastní mapy a nepoužívají mapy již existující? Důvodů je mnoho, a ty hlavní jsou uvedeny na následujících řádcích:

  • interpretace a propojitelnost: HZS ČR má přístup k obrovskému množství různorodých dat, které je nutné zpracovat, získané informace vhodně interpretovat a mezi sebou propojit,
  • rychlá reakce na změny: při změně struktury datového modelu dodávaných dat, zjištění chyb či jen přání na změnu vizualizace je možná velmi rychlá    reakce na změnu v mapovém podkladu s minimálními náklady,
  • maximální využití informací: dochází k maximálnímu možnému využití dat a vytěžení informací,
  • přehlednost: operační středisko potřebuje mapu s co největším množstvím informací, ale se zachováním  maximální přehlednosti,
  • odlišný způsob vizualizace: vizualizace mapových podkladů pro běžného občana pro plánování dovolené je úplně jiná, než vizualizace při příjmu tísňového volání a řešení události na operačním středisku,
  • ekonomika: výše uvedené důvody by při komerčním zpracování vedly při každé aktualizaci dat a jakékoli změně (datové, vizualizační) k mnohamilionové zátěži HZS ČR a nikdy by nebylo dosaženo takové flexibility, naplněnosti a rychlosti tvorby mapového podkladu.

V mapách HZS ČR se nachází mnoho specifických dat, která se na běžně dostupných mapách nevyskytují. Jedná se například o kilometráže vodních toků, silnic, železnic, čísla železničních přejezdů, průběh vysokého napětí, rozčlenění silnic dle kategorií, vizualizace zástavby podle využití, názvy sídlišť, obchodních center atd.

Jaké rozdíly jsou mezi podkladovými mapami HZS ČR a mapami, které jsou dostupné na internetu, se lze přesvědčit na následujícím obrázku

Porovnání map
Porovnání map

Při porovnání stejného území obchodní zóny v Liberci je vidět, že největší informační hodnotu mají mapy HZS ČR. A i přes poměrně velké množství informací neztrácí nic ze své čitelnosti.

Mapový projekt je vytvořen v deseti měřítkových řadách, které na sebe logicky navazují. Od mapy nejmenšího měřítka 1 : 2 000 000, které slouží hlavně pro rychlou orientaci nad územím celé České republiky, až po nejpodrobnější mapu v měřítku 1 : 2 000.

O jak rozsáhlý projekt se jedná, ukazuje právě toto nejpodrobnější měřítko, kde je použito 109 vrstev, které se dále dělí dle atributů, je zde popsáno 91 témat a použito přes 150 druhů mapových značek.

Pro zjednodušení práce operačního střediska je součástí mapového projektu i rozsáhlá legenda, kterou mají pracovníci k dispozici

Legenda
Legenda
Legenda
Legenda

Na současný vzhled podkladových map HZS ČR je možné se podívat ve webové mapové aplikaci http://gis.izscr.cz.

kpt. Ing. Jana Leitgebová (HZS LK)

Share
Share