GISportal
Jedeme i díky Vám

Centrální datový sklad GIS HZS. (Seriál 4. díl – Webový mapový klient)

V dalším dílu seriálu článků o GIS HZS ČR a centrálním datovém skladu je ukázáno praktické využití geografických dat ve webových aplikacích.

Myšlenkou „vystavět“ spolehlivou a rychlou aplikaci, která bude využívat velký objem bezešvých dat a poskytovat podkladovou mapu s co nejrychlejší reakcí i při velkém počtu uživatelů, se začala Komise GIS zabývat v období let 2009-2010. Hlavní hnací silou byla snaha odborníků HZS ČR zpřístupnit široké spektrum GIS funkcí co možná největšímu počtu uživatelů. Nejen svým kolegům, ale také pracovníkům ostatních složek a organizací (např. HZS SŽDC), kteří nemají možnost využívat „těžkého“ GIS klienta (sofistikovaný SW nainstalovaný na PC).

Po výše zmíněných úvahách vznikla ve spolupráci s firmou ARCDATA Praha, s.r.o.  první verze „tenkého“ webového mapového klienta, který je využitelný pro všechny uživatele s počítačem připojeným k internetu/intranetu a vybaveným běžným webovým prohlížečem. Tato aplikace byla kontinuálně vyvíjena a zdokonalována GIS specialisty HZS ČR s využitím neustále se vyvíjejícího uživatelského prostředí. Využíváno je přitom komplexní portfolium geodat distribuovaných centrálním datovým skladem. Vzhledem k zastaralosti původní aplikace bylo nutné ji nahradit novou verzí, která je nyní vyvíjena ve variantách pro klasická (desktop, laptop) i mobilní zařízení.

01

V další části se podívejme na webovou aplikaci (tenkého mapového klienta HZS ČR) poněkud podrobněji.

01

 

Základem aplikace je podkladová mapa, která vychází z geografické báze dat ČÚZK ZABAGED® a je vizualizovaná pomocí mapového projektu, který je unikátním dílem specialistů HZS ČR z řad Komise GIS. V této mapě je kladen důraz na důležité orientační prvky, jako jsou např. čísla silnic a železnic, kilometráž silnic, železnic a vodních toků, čerpací stanice, telekomunikační vysílače, stavební objekty s čísly domovními/orientačními a v neposlední řadě specifická data HZS ČR. K zobrazení podkladové mapy na webu jsou využity mapové dlaždice, které jsou poskytovány jako služba mapového serveru. Ten je součástí centrálního datového skladu. Mapové dlaždice jsou tvořeny přímo na serverech HZS ČR a jsou součástí distribucí dat z datového skladu.

Pro lepší podporu rozhodování při řešení mimořádných události je možné v aplikaci přepnout podkladovou mapu na letecký snímek.09Aplikace obsahuje celou řadu funkcí:

  • Fulltextové vyhledávaní dle jednotlivých entit jako příklad lze uvést adresy, kilometráže, železniční přejezdy, stožáry veřejného osvětlení, vodní plochy, pomístní názvosloví, obce/zsj aj.

04

  • Identifikace jednotlivých prvků v mapě s možností prostorové analýzy

06

  • Měření  vzdáleností a ploch

  • Routování (vyhledání trasy) z místa A do místa B s možností zadání parametrů vozidla, vyhledání tras nejbližších jednotek HZS ČR, PČR, ZZS

02

  • Tisk mapy

  • Integrace Google StreetView

05

  • Načtení lokálně uložených dat na podkladovou mapu v prostředí webové aplikace

 

Aplikace není uzavřený celek. Je možno ji rozšiřovat pomocí tzv. widgetů, které přidávají novou uživatelskou funkcionalitu. Plánováno je rozšíření nové verze o některé vybrané analytické funkce, jako například analýzu počtu a věkového složení obyvatelstva ve vybrané zóně a další úlohy.

V dalším pokračování se budeme podrobněji zabývat podkladovou mapou z pohledu jejího vývoje.

kpt. Ing. Jana Leitgebová (HZS LK)

pplk. Ing. Zdeněk Červenka (MV GŘ HZS ČR – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč)

Share
Share