GISportal
Jedeme i díky Vám

Další mapové aplikace přeložené do češtiny

České odborné veřejnosti je známo mnoho aplikací dostupných pod otevřeným kódem. Některé jsou také v  češtině. Lokalizovat prostředí pro práci není sice nevyhnutelné, ale usnadňuje přístup i lidem, kteří mapové aplikace používají, ale nejsou profesionály.  Počeštění zpříjemňuje učení a zlepšuje orientaci ve složitém rozhraní.

U otevřených softwarů je počešťování průběžný, nekončící proces, podle toho, jak se aplikace vyvíjejí. Zde představíme některé méně známé aplikace, které byly nedávno počeštěny.

Noise Planet

Noise Planet je dlouhodobý vědecký projekt dvou vysokoškolských institucí ve Francii. Zachycuje úrovně hluku ve vnějším i vnitřním prostředí a shromažďje a vizualizuje strukturovaná data o hluku v průběhu času. Získaná data projdou agregačním zpracováním na mapových serverech a ve výsledku se zobrazí ve veřejně dostupné mapě.

Způsob záznamu hluku telefonem Android je vhodný pro individuální měření, ale umožňuje také organizovat i skupinové, nebo opakované měřené události, které vytvoří komplexní obrázek o prostředí zatíženém hlukem.

Využitelnost těchto dat je pak nejen ve vědecké analýze, ale i v aplikovaných řešeních, které mohou popsat a ovlivnit hodnotu veřejného prostoru po stránce hluku, vysvětlit architektonické nedostatky, lokalizovat přetíženou dopravu, příliš hlučné koncerty na veřejných místech, vliv hluku při ohňostrojích, nebo naopak upozornit na atraktivní klidové rezidenční oblasti, dodat důkaz k vlastnostem pozemku, nebo obytné budovy.

Projektové prostředí se skládá z Postgres databáze, GISové aplikace, MapServeru rozhraní vizualizované mapy a z klientské aplikace Noise Capture. Každý majitel Android mobilního zařízení se může stát přispěvatelem do globální hlukové mapy. Vyzkoušejte si a změřte hluk ve svém okolí.

Lizmap

Lizmap francouzské organizace 3Liz je webová aplikace s otevřeným kódem, která umožňuje online vizualizaci QGIS projektů.

S pomocí QGIS Serveru je tak možné nahrát projektová a mapová data z QGISu a prakticky ihned a bez konverzí je vizualizovat v přizpůsobitelném webovém prostředí. S Lizmap souvisí také český překlad PHP Frameworku Jelix, použitého pro Lizmap webového klienta a také překlad synchronizačního pluginu LizSync pro přenos dat mezi centrální a klonovanou databází. S pomocí Lizmap se dají usnadnit například přístupy veřejnosti k mapovým podkladům zpracovaným pro malá města a obce. Je tedy volně dostupnou alternativou k jiným řešením, které se v Čechách prodávají obcím jako licensovaný software, nebo jako služba. Podívejte se na demo

Jiří Podhorecký dobrovolně přispívá jak českými překlady, tak i do mapy OpenStreetMap. Podílí se také na překladech dalších mapových aplikací přes překladové platformy, jako například UMap, iD editor, výukového portálu LearnOSMnebo aplikací, kde jsou OSM mapy součástí řešení. Například přírodovědecké pozorování s iNaturalist, epidemiologické aplikace SORMAS, geopprostorový katalog GeoNodeGeoNetworkHOT Tasking Manager atd. Zabývá se lokalizací i dalšího otevřeného software. Získal poděkování za dobrovolné překlady open-source software od Nadace OSN Digital Impact Alliance. 

 

Share
Share