GISportal
Jedeme i díky Vám

Data o migraci v zajímavých vizualizacích

V poslední době se roztrhl pytel s vizualizacemi migrace snad na všech možných i nemožných zpravodajských serverech. Dříve se jednalo především o vizualizace migrace z Afriky, ale také se již objevovaly první mapy pracující s oblastí Sýrie. Vizualizace typu http://migrationsmap.net/ (data z roku 2007), nebo http://www.iom.int/world-migration (data z roku 2010) sice prezentují data přehledně a graficky zajímavě, bohužel však nepřinášejí aktuální data a vhled do současné situace.

Většinu mapových a datových prezentací ohledně současné migrační vlny tedy přináší především sdělovací prostředky a to skrze datovou žurnalistiku. Zajímavou vizualizaci přináší například časopis Forbes (http://tinyurl.com/forbes-migrate), který prezentuje mapy výsledků Google vyhledávání v jednotlivých zemích s ohledem na otázky migrace do vybraných zemí světa. Z těchto map je vidět, že lidé v jednotlivých zemích preferují (hledají na Google) jiné cílové země své migrace. Velmi rozdílné výsledky jsou například pro Francii a Rusko, kde jednu z hlavních rolí hraje jazyk, ale i například kulturní a geografická blízkost.

Další inovativní přístup, jak zobrazit aktuální data (z roku 2015) o migraci v Evropě, přináší britská BBC (http://tinyurl.com/bbc-migrate). Z těchto map je viditelné, jak z celkového počtu více než půl milionu žádostí o asyl v Evropě jich byl jen zlomek v České republice, respektive na Slovensku. V přepočtu na obyvatele jich bylo v první polovině roku nejvíce v Maďarsku, Rakousku a Švédsku. V absolutních číslech se pak jedná především o Německo, Maďarsko a Švédsko.

Tento trend potvrzuje i interaktivní prezentace New York Times (http://tinyurl.com/NY-migrate), která mezi země s největším počtem žádostí na počet obyvatel řadí Švédsko, Maďarsko, Černou Horu a Rakousko. V absolutních číslech pak například Německo registrovalo od roku 2011 více žádostí než Francie, Švédsko a Norsko dohromady. Přehlednou vizualizaci rozdělení žádostí podle země původu a země příjmu této žádosti pak nabízí například švédský server SVT (http://tinyurl.com/svt-migrate), který na datech z roku 2014 konstatuje, že do České republiky šlo jen 0,2 % všech Syrských uprchlíků v EU.

Share
Share