GISportal
Jedeme i díky Vám

Datový portál African Development Bank

Rádi byste se dozvěděli konkrétní údaje týkající se jednotlivých afrických zemí, následně je analyzovali nebo se dokonce podívali na prognózu do blízké budoucnosti? Statistický datový portál AfDB* je nástrojem, který takovéto možnosti poskytuje. Kromě možností vizualizace na mapovém podkladě nebo v podobě grafů umožňuje i prohledávání statistických dat, jejich přímé filtrování nebo export do nejrůznějších formátů.

Statistický datový portál

Statistický datový portál AfDB vznikl jako odezva na rostoucí požadavky po statistických datech a indikátorech týkajících se afrických států. Portál poskytuje množství nástrojů pro získávání číselných údajů, jejich analýzu a export do velkého množství formátů. S tímto datovým portálem je možné zobrazovat socio-ekonomické ukazatele v různých časových obdobích, získat kvalitně zpracované grafy a provádět komplexní analýzy na úrovni států i regionů. (AfDB Data Portal)

Grafy v prostředí datového portálu

 

*Skupina Africké rozvojové banky (AfDB) je multilaterální rozvojovou finanční institucí, která vznikla v roce 1963 za účelem spolupráce na ekonomickém i sociálním rozvoji afrických zemí.

Share
Share