GISportal
Jedeme i díky Vám

Digital Earth (informační den)

Dne 13. května 2024 proběhne v prostorách Karolina v Praze informační den k DIGITAL EARTH. Seminář představí současný stav a budoucí plány tvorby digitálního dvojčete Země. Účastníci semináře se dozví dosažený pokrok, vědeckou a společenskou relevanci Digital Earth a mezinárodní a mezioborové souvislosti. Zahraničními řečníky Katrin Hintze (ESA) a Jakubem Dabrowski (Evropská komise) budou podrobně představeny dvě klíčové evropské iniciativy v této oblasti – Digital Twin Element (DTE) a Destination Earth. V závěrečné části semináře bude prostor pro představení připravovaných podpůrných programů s finanční podporou a společnou diskusi k zapojení českých institucí v projektech Digital Earth.

Registrace a bližší informace o programu je zde: Info den k DIGITAL EARTH – Copernicus Academy CZ (copernicus-academy.cz)

Seminář pořádá Copernicus Academy CZ, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Ministerstvo dopravy ve spolupráci s CAGI.

Share
Share