GISportal
Jedeme i díky Vám

Esri mění názvy

S letním vydáním ArcNews vyšla na povrch zajímavá informace. V Esri se rozhodli změnit názvy týkající se systému ArcGIS. Změny vstoupí v platnost vydáním ArcGIS 10.1. Důvodem ke změnám je snaha o posílení povědomí o tom, že ArcGIS je jedním systémem nezávisle na tom, kde nebo jak je využíván. Několik hlavních změn si můžete prohlédnout na obrázku pod touto zprávou.

Esri mění názvy

Share
Share