GISportal
Jedeme i díky Vám

Fórum Mladých Geoinformatikov 2015

Začnem pohľadom o rok späť na FMG 2014, pretože sa proste nedalo neporovnávať. Minulý rok to bolo výborné, prednášalo sa v angličtine, počet príspevkov bol 22!, účastníci z 5 krajín. Naozaj to bolo vydarené podujatie. Aktuálny ročník 2015 s poradovým číslom 9 bol už na výrazne nižšej úrovni. Prednášalo sa iba v češtine a slovenčine. Počet príspevkov bol 11, ale z toho bolo študentských iba 6. Niektoré príspevky však zaujali a po organizačnej stránke to bolo celkom zvládnuté.

P1090389
zdroj: gis.tuzvo.sk/fmg2015

No ako to tam teda vyzeralo?! Prvý blok mal názov “Nové formy výučby GIS“. Zástupcovia 3 univerzít (TU Zvolen, Mendelovej Univerzity z Brna a Žilinskej Univerzity) predstavili, ako u nich prebieha výučba GIS predmetov a na čo sa hlavne v pedagogickej činnosti zameriavajú. Zvolenčania predstavili portál gis.tuzvo.sk a mapový portál mapy.tuzvo.sk kde sa nachádza populárna mapa leteckých snímok Slovenska z 50-tych rokov. Zaujímavým spestrením bola aj účasť zástupcov zo Žilinskej univerzity, keďže doteraz možno mnohí ani nevedeli že sa GIS vyučuje aj na tejto univerzite. GIS sa na Mendelovej Univerzite sa vyučuje aj v angličtine pre medzinárodný česko-fínsky študijný program a pre Erasmákov.

Všetci zástupcovia univerzít predstavili aj ich prístupy k výučbe. Takáto výmena skúseností má určite zmysel a zaznela aj výzva na zorganizovanie komplexnešieho podujatia zameraného na výmenu skúsenosti s výučbou GIS na vysokých školách. Druhý a zároveň posledný blok bol už o príspevkoch študentov. Zúčastnili sa doktorandi zo 4 univerzít (TU Zvolen, Mendelovej univerzity v Brne, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici). Viacero príspevkov bolo zameraných na využitie presných digitálnych modelov reliéfu a metód diaľkového prieskumu Zeme napríklad pri hydrologickom modelovaní alebo v lesníctve. Jeden z príspevkov sa venoval meraniu objemu Richnavského tajchu pomocou pozemnej fotogrametrie. No objavil sa aj príspevok z inej oblasti a to konkrétne Analýza priestorových vzorov incidencie rakoviny na úrovni okresov SR.

Po bloku prednášok nasledovala ukážka 3D tlačiarní, obed a po ňom prehliadka virtuálnej jaskyne. To je asi všetko, no aby som nebol taký negatívny, bolo super že tradícia FMG pretrvala. Niekedy je dôležitejšie podujatie zachovať aj keď úroveň poklesne. Je škoda že sa nezáčastnili napr. doktorandi z tradične Geoinformaticky silných univerzít z Ostravy a Olomouca. Dúfam že FMG sa uskutoční aj budúci rok a okrúhli desiaty ročník bude aspoň o niečo lepší ako tento. Každopádne organizátorom ďakujeme. Príspevky a fotogalériu nájdete TU

Share
Share