GISportal
Jedeme i díky Vám

Geografické informační systémy pro e-government a oborovou podporu veřejné správy (pozvánka)

Česká asiciace pro geoinformace (CAGI) zve na historicky první akreditovaný kurz s názvem „Geografické informační systémy pro e-government a oborovou podporu veřejné správy“, který je určen především pro (vedoucí) úředníky státní správy, kteří pracují s geodaty. Kurz zahrnuje 4 setkání (10 dní) + 36 hodin distanční výuky. 

Cíle vzdělávacího programu:

V rámci specializačního průběžného vzdělávání seznámit úředníky a vedoucí úředníky zařazené do úřadů územních samosprávných celků se základními aspekty Geografických informačních systémů (GIS) a naučit je:

  • principy tvorby tematických geografických databází, ukládání a správy dat,
  • charakteristiky hlavních zdrojů geografických dat,
  • pracovat s GIS softwarovými produkty,
  • v praxi používat tematické aplikace GIS,
  • vytvářet vlastní aplikace GIS za účelem zefektivnění jejich práce a rozhodovacího procesu,
  • základní kartografické zásady a trénovat je v jejich uplatňování,
  • poznat rozšíření aplikací geoinformačních technologií ve veřejné správě v  ČR a seznámit úředníky s budováním národní infrastruktury v podobě GeoInfoStrategie a INSPIRE.

Na kurzu spolupracují odborníci z ČVUT, UP Olomouc, ZČU v Plzni, VŠB-TU Ostrava, MU Brno a GIS Mentors. Závazné přihlášky je možné posílat do 7. 5. 2018, avšak maximální počet účastníků je 20 a přihlášky jsou vyřizovány podle pořadí.

Share
Share