GISportal
Jedeme i díky Vám

GeoInfoStrategie schválena vládou

„Výsledky jednání vlády, 8. října 2014, bod 11. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 č.j. 1122/14, Předkládá: ministr vnitra, Výsledek jednání vlády: Schváleno.“ Takto stroze bylo ohlášeno jedno z nejdůležitějších hlasování vlády, které se týkalo budoucnosti našeho oboru. Co přesně to ale znamená jsme se zeptali předsedy České asociace pro geoinformace (CAGI) – Ing. Karla Janečky, PhD.

Co je to vlastně ta GeoInfoStrategie?

Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace (GeoInfoStrategii) lze chápat především jako strategický rámec pro zajištění efektivního využívání prostorových informací v agendách veřejné správy.  GeoInfoStrategie popisuje klíčová témata budování a rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace způsobem, aby byla naplněna hlavní vize: Rok 2020: “Česká republika je znalostní společností účelně využívající prostorové informace.”

Jaké jsou tři největší přínosy pro českou geoscénu?

  • Jednou ze zásadních myšlenek GeoInfoStrategie je vytvoření Národní sady prostorových objektů potřebné pro efektivní výkon veřejné správy, kdy by např. shodná data neměla být jednotlivými institucemi pořizována duplicitně.
  • Dalšími důležitými body jsou vytvoření Národní integrační platformy pro prostorové informace a Národního geoportálu.
  • Nesmírně důležitá je i oblast vzdělávání, velmi se mi zamlouvá myšlenka vybudování komplexní vzdělávací infrastruktury a podpora systematizace celoživotního učení.

Jaké jsou tři největší výzvy, které GeoInfoStrategie přináší?

  • Za největší výzvu (a potřebu zároveň) považuji přijetí základního zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace.
  • Další výzvu vidím ve vytvoření smysluplného akčního plánu, který má být hotový do 30. června 2015!
  • Pokud mám vybrat pouze tři výzvy, tak jako poslední výzvu beru, aby se podařilo čerpat finanční prostředky EU na realizaci potřebných projektů souvisejících s implementací GeoInfoStrategie v České republice.

Share
Share