GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS Ostrava 2021 bude – ať už prezenčně, či virtuálně!

GIS Ostrava 2021 – Prostorové služby pro Smart City a Smart Region se bude konat v – Kongresovém centru VŠB-TUO (nová aula), Ostrava v termínu 17. 3. – 19. 3. 2021. Anglická verze konference bude mít podtitul – Advances in Localization and Navigation.

Sympozium je připravováno jako prezenční, avšak vzhledem k infekční situaci počítáme s možností, že někteří účastníci mohou upřednostnit distanční přístup a k tomu bude zajištěno odpovídající technické řešení, aby bylo možné mít jak prezenční vystoupení, tak videokonferenční. V případě plošného či lokálního zákazu konání akcí, bude celé sympozium převedeno do videokonferenčního prostředí.

Konference adresuje obecnou vizi budování chytrých měst a chytrých regionů z pohledu digitalizace stavebního řízení a zavádění metod BIM a současně se zaměřuje na poskytování prostorových dat a prostorových služeb prostřednictvím webových řešení, cloudů a mobilních aplikací. Budování architektury NIPI a BIM, standardizace, nové požadavky na data ale i související prostorové služby, příprava projektů pro rozsáhlé pořizování nových prostorových dat a příprava nových geoportálů představuje významné kroky v digitalizaci veřejné správy i v digitalizaci celých stavebních, dopravních i výrobních komplexů. Distribuované systémy nezahrnují jen stále vyšší podíl externích dat, ale rovněž stále více outsourcovaných služeb. Snadné vyhledávání a plnohodnotné využívání prostorových služeb závisí na úplnosti dokumentace, vhodném strukturování, kvalitním technickém řešení a samozřejmě i na cenové a licenční dostupnosti. Pokročilá řešení však vyžadují i zapojení umělé inteligence pro usnadnění jednotlivých kroků od sběru dat a předzpracování (např. detekce chyb) až po výpočty. Konference poskytuje příležitost představit příklady vhodných strategií a implementace chytrých technologií ve městech či regionech a diskutovat o problémech a příležitostech geoinformačních technologií. Současně sympozium nabízí prostor i pro další témata, kde je možné prezentovat úspěšné aplikace geoinformačních technologií či zajímavé výsledky výzkumu.

Důležitá data

  • 15. 12. 2020 zaslání přihlášek referátů včetně abstraktu, návrhy seminářů
  • 4. 1. 2021 vyrozumění o přijetí referátů a seminářů
  • 25. 1. 2021 uzávěrka recenzovaných referátů (pouze pro zájemce o recenzování příspěvku)
  • 10. 2. 2021 vyrozumění o přijetí recenzovaného referátu (pouze pro zájemce o recenzování)
  • 17. 2. 2021 konečný termín zaslání závazných přihlášek za zvýhodněné vložné
  • 17. – 19. 3. 2021 sympozium
Share
Share