GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS v plánování měst a regionů (pozvánka)

Konference GIS v plánování měst a regionů vstupuje do 5. roku své existence (letos se koná 19. září) a tematické zaměření pro tento rok je Analýzy rozvoje periferních regionů. Tomuto zaměření bude mu věnován celý workshop v rámci programu konference.

Mezi dalšími prezentacemi lze uvést například konkrétní zkušenosti projektanta územních plánů s GIS nástroji, využití GIS v pasportu hřbitova a velice zajímavé pojednání o leteckém průzkumu účinnosti bombardování našeho území spojeneckými silami za II. světové války.

Na stránkách CAGI byly spuštěny webové stránky konference, včetně registračního systému a rámcového programu.

Z konference bude vydán sborník příspěvků. Články, které budou na konferenci prezentovány mohou jejich autoři následně publikovat v odborném časopise Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, který je uveden v databázi ERIH+.

 Pořadateli jsou Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS a.s. a Česká asociace pro geoinformace.

Konference se koná v sídle Vysoké školy AMBIS v Praze – Libni, Lindnerova 575/1.

 

Share

Podělte se s Vaším komentářem

Emailová adresa nebude zveřejněna

Share