GISportal
Jedeme i díky Vám

GISáček 2022 (výsledky)

Dňa 18.3.2022 sa konala študentská súťaž GISáček. Toto podujatie je primárne určené študentom vysokých škôl, ktorí sa v rámci svojich bakalárskych (Bc.) a magisterských (Mgr.) prác venujú témam z oblasti geoinformatiky, geoinformačných technológií a ich aplikácií. Na podujatí sa tradične schádzame na pôde VŠB-TUO, no aktuálny ročník prebehol podobne ako predchádzajúci v online režime. Jednotlivé prezentácie sledovalo okolo 45 poslucháčov. Súťaže sa dokopy zúčastnilo 11 študentov, pričom piati z nich sa predstavili v Bc. sekcii a šiesti v Mgr. sekcii. Oproti minulému ročníku sa počet prezentujúcich v Bc. sekcii znížil (z 10 na 5), naopak, v Mgr. sekcii počet mierne stúpol (zo 4 na 6).  V Bc. sekcii dominovali zástupcovia (traja) domácej VŠB-TUO, zostávajúci dvaja boli z UPOL. V Mgr. sekcii mala najsilnejšie zastúpenie ČVUT (traja zástupcovia), zvyšní traja prezentujúci boli z UPOL, VŠB-TUO a UJEP. Je pekné vidieť, že študenti majú stále záujem prezentovať výsledky svojich prác za dozoru odbornej komisie, čím zároveň môžu získať kvalitnú spätnú väzbu a nasmerovanie v ich ďalšom odbornom/profesnom raste. Podujatie si tradične drží úroveň, o čom opäť svedčila aj vysoká kvalita jednotlivých príspevkov. V rámci podujatia zazneli aj dve firemné prezentácie –  spoločnosť Hrdlička s.r.o. predstavil Tomáš Kadeřábek, CGI zastupoval Vojtěch Hron.

Výsledky bakalárskej sekcie:

  1. miesto: Radim Holub (UPOL): Desktopová aplikace pro virtuálního gamifikovaného průvodce vybraným historickým objektem,
  2. miesto: Tomáš Jasnický (VŠB-TUO): Geoprocessingová služba pre aplikáciu Pátrač,
  3. miesto: Michal Potočiar (UPOL): Tvorba klienta pro vyhledávač spojení veřejnou dopravou OpenTripPlanner 2.

Výsledky magisterskej sekcie:

  1. miesto: Jakub Žejdlík (UPOL): Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka,
  2. miesto: Tomáš Bražina (VŠB-TUO): Vytvoření 3D modelu části města Kolín,
  3. miesto: Pavel Mlýnek (UJEP): Prostorová difúze rodinných příslušníků v odlišných kulturách.
Výhercovia GISáčka 2022

Víťazom gratulujeme a tým, ktorí sa neumiestnili ďakujeme za účasť/odvahu a držíme palce do budúcna. Na záver už len poďakovanie organizátorom za úspešné zvládnutie online podujatia.

Share
Share