GISportal
Jedeme i díky Vám

GISáček 2023 (výsledky)

12. května se na VŠB-TUO konala tradiční soutěž/konference GISáček, která je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Každoročně se zde setkávají studenti z Česka i Slovenska, aby prezentovali širokou paletu využití geoinformatiky v jejich kvalifikačních pracích. Letos obě kategorie – bakalářskou i magisterskou/inženýrskou oponovali studenti z olomoucké geoinformatiky, ale neztratili se ani zástupci dalších pracovišť. Všem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme!

Bakalářská sekce

  1. místo: Martin Kukrál (UP Olomouc): Časoprostorové predikční modelování pandemie COVID-19 užitím umělé neuronové sítě

  2. místo: Jakub Šperka (STU Bratislava): Priestorové údaje v ďalšej dimenzii: 3D tlač a GIS

  3. místo: Adam Kulich (UK Praha): Monitoring vegetace rašelinišť v Krkonoších s využitím dálkového průzkumu Země

Magisterská sekce

  1. místo: Michaela Vojtěchovská (UP Olomouc): Tvorba nástroje pro generování sekvenčních grafů z eye-tracking dat

  2. místo: Michal Plánka (UP Olomouc): Hodnocení vývoje kriminality Česka ve vztahu k vybraným socioekonomickým ukazatelům

  3. místo: Tadeáš Červík (STU Bratislava): Modelovanie schémy otvorených priestorov pri streľbe s využitím GIS

Share
Share