GISportal
Jedeme i díky Vám

GMTED2010: Nový digitální výškový model celého světa ke stažení

Geologická služba USA (USGS) vydala ve spolupráci s National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) aktualizovaný a zpřesněný digitální výškový model světa, který vychází z několika zdrojů – Digital Terrain Elevation Data (DTED®) z Shuttle Radar Topography Mission (SRTM); Canadian elevation data; referenční 3D dat ze SPOT 5; dat z programu NASA Ice, Cloud, and land Elevation Satellite (ICESat); a také z aktualizovaných terénních modelů Antarktidy a Grónska. Nový digitální výškový model světa nese název Global Multi-resolution Terrain Elevation Data 2010 (GMTED2010) a nahrazuje starší digitální model terénu GTOPO30.

GMTED2010 je ve skutečnosti sadou 7 rastrů s minimální nadmořskou výškou, maximální nadmořskou výškou, průměrnou nadmořskou výškou, mediánem nadmořské výšky, směrodatnou odchylkou nadmořské výšky, se sníženým rozlišením a s liniovými zlomy terénu (hřbety, hřebeny, říční toky). Prostorové rozlišení modelu GMTED2010 je 30, 15 a 7,5 úhlové vteřiny, což odpovídá 1 km, 500 m a 250 m, RMSE chyba se pohybuje mezi 25 – 42 metry v závislosti na rozlišení modelu a kvalitě vstupních dat. Model je vytvořen jako souhrn dat s nejvyšším možným rozlišením dostupných v dané geografické oblasti. Díky tomuto rozlišení je GMTED2010 vhodný pro prostorové analýzy v globálním, kontinentálním a regionálním měřítku. Souřadnicovým systémem modelu je WGS 84, výškový systém je závisloslý na původních datech vstupujících do modelu.

Detailní informace o digitálním výškovém modelu je možné najít v technické zprávě. GMTED2010 je možné bezplatně bez omezení stáhnout ze stránek USGS.

GMTED2010, zdroj: USGS

Share
Share