GISportal
Jedeme i díky Vám

Informace z krajů: Plzeňský kraj vydává nové turistické mapy a publikace

Plzeňský kraj vydává nové publikace jako další výstup z projektu „Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicí a gastronomií“.

Turistická mapa Šumavy a Českého lesa (měřítko 1 : 135 000)
Partnerem při přípravě tohoto produktového balíčku je Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., která se dlouhodobě zabývá koordinací a marketingem cestovního ruchu na Šumavě. Partnerství umožnilo vytvořit ojedinělý propagační produkt,  protože  mapa prezentuje Šumavu jako kompaktní turistickou destinaci. Dosud byla Šumava obvykle samostatně představována jako jižní část Šumavy na území Jihočeského kraje a severozápadní část Šumavy patřící Plzeňskému kraji.
Legenda a text mapy je vydána ve dvou jazykových verzích a celkem v sedmi jazycích. První jazyková verze zahrnuje češtinu, angličtinu a němčinu a druhá ruštinu, francouzštinu, italštinu a holandštinu. První verze je vytištěno 8 tisíc kusů a druhé 4 tisíce kusů.

Image prospekt Šumava, Český les a bavorské příhraničí
Jedná se o propagační image prospekt, který slouží jako reprezentativní publikace atraktivního Plzeňského regionu – Šumava, Český les a bavorské příhraničí.  Publikace o 28 stranách se zaměřuje především na obrazovou prezentaci atraktivních témat spojených s touto lokalitou a na 14 tematických dvoustranách představuje přírodní lokality, působivé dominanty, významné architektonické památky, řemeslnou tradici a pozoruhodné technické památky, nabídku turistických aktivit a sportovních možností a v neposlední řadě i nabídku regionální gastronomie a ubytování v oblasti Českého lesa, Šumavy a bavorského příhraničí.Image prospekt je vydáván ve dvou jazykových verzích a celkem v šesti jazycích. První verze zahrnuje češtinu, angličtinu a němčinu a je vytištěná v nákladu 11 tisíc výtisků a druh verze obsahuje francouzštinu, italštinu, holandštinu a její náklad čítá 3 tisíce kusů.  Celkové náklady: 560 tisíc korun včetně DPH.

Image prospekt Chodsko
Jedná se o propagační image prospekt, který slouží jako reprezentativní publikace atraktivního turistického regionu Plzeňského kraje s živým folklorem Chodska – lidovými zvyky, tradicemi jako posvícení, pouť nebo masopust, typickou hudbou, slavnostmi, regionální gastronomií a tradičními řemesly. Publikace o 42 stranách nabízí lákavá témata této lokality, tak aby z různých úhlů pohledu tento kout Plzeňského kraje dokonale představila a vzbudila u potenciálního návštěvníka zájem o další detailnější informace.  Tiskovina vychází ve dvou jazykových verzích a celkem v 6 jazycích. První verze v češtině, angličtině a němčině v nákladu 7 tisíc ks a druhá verze v ruštině, italštině a holandštině v nákladu 3 tisíc kusů.

Nová mapa Plzeňského kraje
Plzeňský kraj vydává novou podrobnou mapu hipostanic na území Plzeňského kraje – Mapa č.15 – turistika na koni a tím rozšiřuje již existující soubor map Plzeňského kraje.
Už od počátku roku 2012 se Plzeňský kraj ve spolupráci s Místní akční skupinou Český západ – Místní partnerství a Klubem hipoturistiky Plzeňského kraje intenzivně věnovali sběru dat a informací pro vydání kvalitní mapy hipostanic v Plzeňském kraji  v měřítku 1 : 200 000 pod názvem „Turistika na koni“. Celkem se na mapě č.15, která tak doplní sérii čtrnácti tématicky laděných map (zimních, cyklo, vodáckých, rybářské) objeví 114 hipostanic na území celého Plzeňského kraje.
Mapu vydává Plzeňský kraj v nákladu 15 tisíc kusů a k dispozici v dostatečném množství pro nadcházející letní turistickou sezónu budou na každé jednotlivé hipostanici, IC, MAS a samozřejmě rozšíří i nabídku propagačních materiálů, kterými prezentujeme Plzeňský kraj na domácích veletrzích cestovního ruchu.
Mapu ve spolupráci s PK vydává Kartografie Praha, a.s.

Brožura „Kempy v Plzeňském kraji“
V rámci udržitelnosti projektu Komplexní propagace Plzeňského kraje podpořeného z programu ROP NUTS II Jihozápad, prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu vydává Plzeňský kraj aktualizovanou celobarevnou publikaci „Kempy v Plzeňském kraji“. Šikovný téměř kapesní formát brožury o 24 stranách, která je velmi oblíbená u  zahraničních i domácích návštěvníků vychází před letní turistickou sezonou v čtyřjazyčné verzi – čeština, němčina, angličtina a holandština v nákladu 5 tisíc kusů.
Přehledná brožura poskytne souhrnný seznam 80 kempů, nocovišť a tábořišť v Plzeňském kraji. Nabídka u jednotlivých míst je doplněna fotografií, adresou, telefonem, e-mailem a provozní dobou.

Převzato a upraveno z webových stránek krajských úřadů.

Chybí Vám zde informace z Vašeho kraje? Napište nám na redakce@gisportal.cz

Share
Share