GISportal
Jedeme i díky Vám

Inženýrské sítě a jejich ochranná pásma

Umístění technické infrastruktury, zejména liniových staveb a jejich příslušenství, je dnes standardem v geoinformačních portálech měst a obcí. Ne vždy jsou však zpracovány všechny inženýrské sítě nacházející se v obci, případně nejsou jejich trasy po rozšíření aktualizovány.

Spoléhat se na zakreslení inženýrských sítí v GIS je obecně problematické. Ačkoli je jejich umístění v GIS zaneseno většinou přesně, aktuálnost a úplnost údajů není zaručena. Například hloubka uložení potrubí nebo výška stožáru dohledatelné nebývají, a to jak z technických důvodů, tak u některých zařízení i strategických. Prvními vlaštovkami, které obsahují výškové body a dokonce i ochranná pásma jsou některé nové digitální technické mapy.

Zakreslení ochranných a bezpečnostních pásmech nejen inženýrských sítí většinou v GIS chybí. Je to dáno technickou náročností, nízkým stupněm digitalizace těchto údajů a také variabilitou rozsahu ochranných pásem. Ochranná pásma se řídí sice zpravidla zákonem, ale pro většinu zařízení jsou zřízena územním rozhodnutím a jejich rozsah často závisí na konkrétních parametrech stavby (např. použitá technologie zařízení, umístění uvnitř/vně intravilánu, kategorie).

Photo by manfredrichter from Pixabay

 

Dopady chybějících údajů

Jaké dopady mají tyto chybějící údaje? Při každém plánování stavby si musí stavebníci vyžádat přesné umístění infrastruktury včetně rozsahu jejich ochranných, případně bezpečnostních pásem, a to jak pro umístění stavby, tak pro stavební a zemní práce. To samé pak platí v případě údržby v okolí podzemních sítí. Při koupi nemovitosti hrají ochranná pásma také důležitou roli, neboť zásadně promlouvají do využití plochy, ať už umístěním stavby, oplocení nebo úplnou nemožností stavět.

Nyní je třeba o přesné vytyčení inženýrských sítí a rozsah pásem žádat provozovatele nebo vlastníka zařízení. Údaje v GIS závazné nejsou a jejich přesnost není oficiálně garantována. Z GIS se dnes většinou alespoň dozvíme, koho kontaktovat. Bylo by však mnohem jednodušší, kdyby všechny tyto údaje byly zaneseny v GIS a jejich „závaznost“ byla legislativně zakotvena (jako jakási záruka správnosti). Snad se díky tlaku na digitalizaci postupem času dočkáme.

 

Markéta Pištora

Autorka se věnuje prověřování pozemků

LandCheck.cz – Pomůžeme vám najít pozemek pro váš vysněný domov

 

 

 

Share
Share