GISportal
Jedeme i díky Vám

ISPRS Geospatial Week 2019 (reportáž)

Holandské mesto Enschede sa na 5 dní stalo centrom Fotogrametrie a Diaľkového prieskumu Zeme. Organizácia International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) si ho zvolila za miesto štvrtého ročníka konferencie ISPRS Geospatial Week. Konferencia prebiehala v dňoch 10.-14. júna 2019 v priestoroch University of Twente.

V úvode sa všetkým účastníkom konferencie prihovoril riaditeľ ISPRS Christian Heipke. Zdôraznil, že do aktuálneho ročníka sa zapojilo 500 prispievateľov a odznie 360 prezentácii. Po ňom prevzal slovo IT špecialista a krízový manažér Svetovej banky Edward Anderson. Predstavil program „Tanzanian Urban Resilience“ prebiehajúci v tanzánskom meste Dar es Salaam. Súčasťou programu je geopriestorový zber údajov pomocou bezpilotných lietadiel (UAV), ktoré spolu s modelovaním budúceho vývoja pomáhajú znížiť riziko záplav.

Po spoločnom úvode sa program konferencie rozčlenil na 10 sekcií. Jedna zo sekcií sa venovala bezpilotným lietadlám a niesla názov UAV-g. Úvodnému bloku presedal Francesco Nex. Postupne sa prestavili prvé štyri príspevky na tému „UAV in Agriculture and Forestry“. Po každej prezentácií nasledovala krátka diskusia. Neformálne diskusie pokračovali počas obedňajšej prestávky. Účastníci konferencie si mohli vybrať z pestrej ponuky jedál, a popri tom sa zastaviť v prezenčných stánkoch sponzorov. Mohli sa tak oboznámiť s novými vývojovými trendami firiem ako nFrames, Pix4D, IGI, Zoller + Fröhlich, či Agisoft a mnohými ďalšími.

Po obede nasledovala Poster Session. Prvých 14 autorov súčasne prezentovalo svoje postery zamerané na využitie UAV v rôznych oblastiach a odpovedalo na prípadné otázky účastníkov. Program pokračoval ďalšími prezentáciami príspevkov rozdelených do blokov „UAV Photogrammetry I“; „ Precision Farming with UAVs I“; „UAV Lidar and SAR: Uses and Best Practices“ a  „UAV Flight Planning and Navigation“.  Medzi jednotlivými blokmi sa účastníci mali možnosť občerstviť kávou či čajom. Program prvého dňa ukončila „Welcome reception“.

Druhé dva dni sa program konferencie niesol v podobnom duchu. V utorok  postupne v dvoch paralelných sekciách oznelo 26 príspevky v blokoch: „Towards Autonomous Navigation“, „Environmental Monitoring, UAV in Photogrammetry and Education“ a  „UAV for Emergency Response“. A v poobedňajšej Poster Session ďalších 14 autorov pretavilo svoj výskum spojený s využitím bezpilotných lietadiel. V stredu nasledovali bloky s názvami: „Scene Understanding from UAV Data“, „UAVs in H2020 Projects“, „Integration of UAV Data with Other Sources“, „ITS4LAND I“ a „UAV Photogrammetry II“.

V poslednom bloku zástupca „ISPRS Foundation“ John Tinder odovzdal certifikáty 27 úspešným žiadateľom o cestovný grand na konferenciu. Po ňom editor časopisu „Remote Sensing and Drones“ udelil Arkovi Lucieer cenu za najlepší príspevok. V príspevku sa venuje klasifikácii druhov drevín založenej na 3D spektrálnych bodových mračnách a ortofotomozaikách získaných UAS Snapshot Hyperspectral snímačom. Celý príspevok spolu so všetkými konferenčnými príspevkami môžete nájsť na stránke www.isprs.org v ISPRS Archives či ISPRS Annals.

Na záver Francesco Nex uviedol, že príspevky so sekcie UAV-g pochádzajú zo 36 krajín sveta a celú konferenciu označil za veľmi úspešnú. S účastníkmi sa rozlúčil sovami: ,,Verím, že sa uvidíme na „The ISPRS Congress 2020“ v Nice.

Alžbeta Grznárová // Technická Univerzita vo Zvolene

Share
Share