GISportal
Jedeme i díky Vám

Jak se v ArcGIS naučit, co chcete (PR)

V posledních letech jsme svědky intenzivního rozvoje GIS, který se navíc ubírá různými směry. Vedle stále se zdokonalujících desktopových aplikací se spolu s distribuovanou serverovou analýzou rozvíjejí i aplikace webové a mobilní. Pokud potřebujete držet krok se všemi novinkami nebo se chcete pustit do oblasti GIS, se kterou ještě nemáte tolik zkušeností, mohou vám pomoci nejrůznější školení.

V tomto článku naleznete výběr zajímavých školení pořádaných firmami ARCDATA PRAHA a Esri. Do přehledu jsme zahrnuli nejen tradiční kurzy s lektorem, ale také další formáty – například krátké internetové kurzy, jejichž prostřednictvím zjistíte, zda se vás látka opravdu týká a zda vás bude bavit, nebo dlouhodobé on-line MOOC kurzy, které vyžadují několik hodin času každý týden.

gp_kurzy_python

Naučte se Python

Bezplatný on-line kurz Python for Everyone vás během tří a půl hodiny naučí základy skriptovacího jazyka Python, díky kterým budete umět vytvářet své první skripty sloužící k automatizaci geoprocessingových úloh v aplikacích ArcMap a ArcGIS Pro. Po tomto kurzu můžete pokračovat na rozsáhlé stránky Esri věnované Pythonu, případně na některý z kurzů ARCDATA PRAHA: Úvod do jazyka Python pro uživatele ArcGIS a Tvorba geoprocessingových skriptů v jazyku Python.

gp_kurzy_javascript

JavaScriptové webové aplikace

V kurzu Basics of JavaScript Web Apps se během jedné hodiny naučíte principy tvorby webových mapových aplikací pomocí HTML, CSS a JavaScriptu. Seznámíte se také s prostředím ArcGIS API for JavaScript (a to pak můžete posléze sami studovat na jeho stránkách). Pokud v této oblasti preferujete spíš studium s lektorem, určitě navštivte třídenní intenzivní školení Tvorba webových aplikací pomocí ArcGIS API for JavaScript.

gp_kurzy_arcgis_pro

Seznamte se s ArcGIS Pro

Pokud jste ještě nesebrali odvahu k přestupu z aplikace ArcMap do ArcGIS Pro, může vám pomoci kurz Getting Started with ArcGIS Pro, který vás během pěti hodin provede jeho pracovním prostředím a vlastnostmi, kterými se od aplikace ArcMap liší. Seznámíte se s novou terminologií a naučíte se také vytvářet 2D a 3D prvky a měnit jejich symboly.

Úplnější představu o přestupu si pak můžete učinit na kurzu Migrace z ArcMap do ArcGIS Pro, který se přechodem na ArcGIS Pro zabývá po dva dny a přidává navíc témata jako jsou vektorové dlaždice, práce ve 3D a další.

gp_kurzy_doplnky_arcgis_pro

Přizpůsobte si ArcGIS Pro

ArcGIS Pro je možné rozšiřovat doplňky psanými pomocí ArcGIS Pro SDK for .NET. Patnáctiminutový rychlokurz Pro SDK: Build Your First Add-in vám o problematice poskytne základní přehled.

Plně se do programování pro ArcGIS Pro můžete ponořit na školení Rozšiřování ArcGIS Pro pomocí doplňků, na němž se během tří dnů seznámíte se značkovacím jazykem DAML a naučíte se programově pracovat s geodatabází i obsahem na Portal for ArcGIS, s vrstvami, symbolikou a uživatelským prostředím i jak vytvářet vlastní editační nástroje.

gp_kurzy_kartografie

Zlepšete se v kartografii

Kartografie je komplexní věda, která stojí na pomezí vyšší matematiky a grafického designu. Její cíl je ale vlastně poměrně prostý – předat prostřednictvím mapy maximum nezkreslených informací. Pojďme se proto podívat na kurzy, které s kartografií souvisejí.

Dvouhodinový on-line seminář Cartographic Creations in ArcGIS Pro vás provede tvorbou mapy od zpracování dat přes metody jejich vizualizace až po tvorbu finálního mapového výstupu.

Pokud se do tématu chcete ponořit více, 18. dubna startuje šestitýdenní MOOC kurz Cartography dr. Kennetha Fielda. Probere témata od platformy ArcGIS přes kartografická zobrazení a základy grafiky a typografie až po vizualizaci 3D a časových dat.

Tvorbě map se věnuje i dvoudenní školení ARCDATA PRAHA s názvem Návrh a tvorba map.

gp_kurzy_rastry

Objevte rastrový GIS

Další MOOC seminář Earth Imagery at Work bude zahájen již 7. února a účastníky provede různými obory využití družicových a leteckých snímků: v zemědělství, při ochraně životního prostředí, při krizových situacích, při správě inženýrských sítí, a dokonce i v pojišťovnictví, obchodu a reklamě.

gp_kurzy_zaver

Vyberte si kurzy, které vám nejvíc vyhovují

Bezplatných kurzů nabízí Esri více než sto, a tak nebylo v možnostech tohoto článku všechny představit. Naleznete je na stránce Esri Training, a to jak webové kurzy, tak semináře MOOC. Školení ARCDATA PRAHA pak naleznete na stránce www.arcdata.cz/skoleni.

Share
Share