GISportal
Jedeme i díky Vám

Jména světa (soutěž)

Od 10. 10. – 10. 11. 2015 se na FB stránkách aplikace Jména světa se každý týden objeví jedna otázka z problematiky Jmen světa. Odpovědi je potřeba zaslat na email pavla.tryhubova-stara@cuzk.cz. Nejrychlejší správná odpověď bude hodnocena 3 body, další správné odpovědi došlé 24 hodiny po zveřejnění otázky 1 bod. Odpovědi se za celý měsíc sečtou a vítěz bude slavnostně vyhlášen 11. 11. 2015 a bude pozván do Sekretariátu Názvoslovné komise (SNK) na Zeměměřičský úřad (ZÚ) na exkurzi 18. 11. 2015 v rámci GIS DAY, kde mu budou předány ceny od firmy ARCDATA Praha a ZÚ. Soutěže se nemohou zúčastnit pracovníci SNK a členové Názvoslovné komise ČÚZK.

Share
Share