GISportal
Jedeme i díky Vám

Analytik infor. a komunik.technologií /geoinformatik (Praha)

 • Praha
 • Žádosti byly uzavřeny

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Koho hledáme

Iniciativního kolegu či kolegyni, ideálně VŠ technického či přírodovědného zaměření, s odborností v tvorbě a zpracování prostorových dat, který/á by se podílel/a na zprovoznění, rozvoji a následně provozu geoportálu, přípravě nových mapových služeb a prostorových analýz a rozvoji datového fondu a geoinformatických témat v resortu dopravy.

Pracoviště-lokalita

Oddělení bezpečnosti dopravních systémů, budova Ministerstva dopravy ČR, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 2

Co u nás budete dělat

 • Zajišťovat tvorbu a správu datových sad prostorových dat a mapových služeb v rámci resortu dopravy, především pak služeb souvisejících s pozemní dopravou;
 • Zajišťovat zpracování mapových podkladů a prostorových analýz pro potřeby Ministerstva dopravy;
 • Spolupracovat na rozvoji a provozu resortního mapového portálu a souvisejících informačních systémů, zajišťuje správu a administraci ArcGIS PRO v konfiguraci desktop, QGIS a nastavení a rozvoj služeb v ArcGIS Enterprise (serverové řešení);
 • Podílet se na tvorbě celostátních i resortně závazných předpisů;
 • Podílet se na koncipování, formulaci, zpracování, jakož i komplexním posuzování návrhů celostátních nebo i resortně závazných předpisů z oblasti geoinformatiky na celostátní úrovni;
 • Podílet se na výkonu geoinformatické agendy Ministerstva dopravy;
 • Účastnit se na jednání odborných pracovních skupin technického zaměření

Co očekáváme

 • VŠ vzdělání technického nebo přírodovědného zaměření v bakalářském nebo magisterském stupni;
 • Odbornost a zkušenost v tvorbě a zpracování prostorových dat a vytváření prostorových analýz a služeb nad vektorovými a rastrovými prostorovými daty;
 • Znalost prostředí ArcGIS PRO desktop a QGIS, alespoň základní zkušenost s ArcGIS Server;
 • Základní znalost databází a dotazování v SQL; základní znalost CASE nástrojů výhodou (např. Archi, Enterprise Architect či obdobný);
 • Komunikativnost, schopnost práce v týmu a spolupráce s odborníky i laickými uživateli prostorových dat a služeb na prostorovými daty založených;
 • Znalost AJ na úrovni potřebné k práci se SW ArcGIS, v obecné rovině pak alespoň na úrovni B1;
 • Znalost či zkušenost s prostorovými analýzami v dopravě výhodou, základní znalost Python výhodou;
 • Ochota učit se novým věcem; pečlivost, flexibilita, analytické schopnosti, systematický přístup k práci;
 • Uživatelská znalost MS Office;
 • Trestní bezúhonnost

Co Vám nabízíme

 • Zajímavou a rozmanitou práci v oblasti dopravy;
 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, účast na odborných konferencích apod. ;
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace;
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál v hodnotě 75,60 Kč, bezplatná jazyková výuka, roční příspěvek formou Gallery Beta či příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže);
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života s pracovním

Termín nástupu

Dle dohody

Pracovní poměr

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky

12. platová třída dle NV ČR č. 300/2019 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Termín zaslání přihlášky

Strukturovaný životopis s popisem praxe a vzdělání v českém jazyce, zasílejte do 15. 5. 2021, do předmětu uveďte „Analytik infor. a komunik.technologií (geoinformatik)“

Upozornění

Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Share

Comments are closed.

Share