GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS špecialista na sekcii územného plánovania (Bratislava)

 • Bratislava
 • Žádosti byly uzavřeny

Metropolitný inštitút Bratislavy

Výberové konanie na pozíciu Samostatný odborný referent – GIS špecialista na sekcii územného plánovania, MIB

Hlavný popis činnosti:

 • spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta,
 • spracovanie podkladov pre geoinformačný systém o územnom plánovaní,
 • participácia na tvorbe koncepcie a metodiky v oblasti územného plánovania,
 • prípravu substanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovaným územnoplánovacím podkladom a k spracovanej územnoplánovacej dokumentácií podľa príslušných ustanovení stavebného zákona,
 • spolupráca s príslušnými oddeleniami pri zavádzaní informačného systému, najmä na úseku územného plánovania, zodpovedá za správnosť a včasné spracovanie údajov

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore priestorové plánovanie, architektúra, urbanizmus, geografia, kartografia,
 • odborná prax minimálne 4 roky
 • základná znalosť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prípadne územných plánov zón na území hlavného mesta SR Bratislavy,
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie
 • počítačové znalosti: Office – pokročilý
 • GIS(arcgis, arcview, qgis) – pokročilý
 • znalosť práce databázami SQL, postgre sql
 • skúsenosť s arcgis online a enterprise
 • skúsenosť s Python, JavaScript vítaná

Vítané pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 • znalosť cudzieho jazyka.
 • rámcová znalosť prvej časti zákona . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
 • rámcová znalosť prvej časti zákona . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
 • poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.55/2001
 • odborná prax v štátnej správe, alebo v samospráve

Druh pracovného pomeru:

 • Hlavný pracovný pomer, 100% týždenný pracovný úväzok
 • Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer.
 • Ponúkaný plat: od 1.500 € (Tarifný plat: od 905 €)

Benefity:

 • Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 %
 • Možnosť profesijného a odborného rastu.
 • Ďalšie benefity:
  • pružný pracovný čas
  • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
  • možnosť čiastočného home-office
  • multisport karta
  • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona

Termín nástupu: Dohodou (ideálne od 01.11.2020).

Share

Comments are closed.

Share