GISportal
Jedeme i díky Vám

Junior Developer – zakázka tvorby plug-inu (Praha)

  • Praha
  • Žádosti byly uzavřeny

ČVUT v Praze

V rámci výzkumného projektu hledáme junior developera pro vývoj rozšíření (plug-in/ add-in) pro nejvýznamnější GIS platformu (ArcGIS a/nebo QGIS). Rozšíření má poskytovat uživatelsky přívětivý způsob vyhledávání vstupních parametrů pro erozní model Erosion-3D přímo v prostředí GIS. Zakázka je jednorázová s plánovaným dokončením v červnu 2021 (+ rezerva na doladění a vychytání mušek).

Požadujeme:

  • základní znalost MySQL
  • základní znalost alespoň jednoho programovacího jazyka pro využívání API cílového GIS software (python, Java, C++ …)
  • spolehlivost v plnění termínů
  • živnostenský list (zakázku je nutno řešit jako subdodávku)

Nabízíme:

  • 100 000 Kč za úspěšně dokončenou zakázku
  • možnost práce kdykoliv a odkudkoliv
  • otevřenost pro vlastní invenci
  • možnost spolupráce na dalších projektech a výzkumných záměrech

Identifikace společnosti:

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Praha 6, Dejvice

Kontaktní osoba pro zodpovězení dotazů: Jan Devátý, tel. č. 22435 4751, jan.devaty@fsv.cvut.cz

Share

Comments are closed.

Share