GISportal
Jedeme i díky Vám

Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru geografie (Brno)

 • Brno

Masarykova univerzita

NÁPLŇ VAŠÍ PRÁCE

Asistent/ka nebo odborný/á asistent/ka vykoná činnosti spojené s pedagogickou i odbornou stránkou akademické profese:  

 • Vede ve výše uvedených programech  předměty týkající se fyzické geografie, podílí se v programech zaměřených na Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na výuce společného základu v předmětech zaměřených fyzickou geografii,
 • vede, oponuje a konzultuje bakalářské a diplomové práce studujících na KGe,
 • zapojuje se do mobilních aktivit pracoviště,
 • vede vlastní výzkumnou a badatelskou činnost nebo se podílí na výzkumných a odborných projektech kolegů a kolegyň na pracovišti. Výstupem této činnosti jsou pak odborné publikace (články v indexovaných odborných časopisech, kapitoly v odborných knihách vydávaných v uznávaných odborných nakladatelstvích apod.) i účast na odborných lokáních i mezinárodních fórech (konference a semináře),
 • odborný/á asistent/ka dále může být členem/kou komisí pro SZZ. 

NAŠE POŽADAVKY

Profesní vzdělání, kvalifikace a zkušenosti: (podmínkou)

 • Absolvent/ka magisterského studia v oblasti geografie,
 • ukončený doktorský studijní program (titul Ph.D.) v oblasti geografie, didaktiky geografie nebo pedagogiky,
 • aktivní znalost anglického jazyka (minimální úroveň B2),
 • schopnost vyučovat v českém jazyce (minimální úroveň C1 nebo rodilý mluvčí),
 • potenciál pro národní i mezinárodní odborné/výzkumné aktivity doložený seznamem publikační a odborné činnosti,
 • zkušenost s výukou na VŠ (výhodou),
 • zkušenost s výukou na základní škole, střední škole, popřípadě na vyšší odborné škole (výhodou).

Další znalosti a dovednosti: (podmínkou)  

 • Uživatelská znalost práce na PC: MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), pokročilá práce s GIS,
 • znalost bezpečné správy dat, informací a digitálního obsahu, schopnost spolupráce prostřednictvím digitálních technologií (MS Teams, ZOOM atd.),
 • flexibilita a ochota podílet se na rozvoji kvalitní pregraduální přípravy studentů,
 • dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, odpovědnost, schopnost přicházet s vlastními výzkumnými i pedagogickými projekty a inovacemi ve výuce.

NABÍZÍME VÁM

Zaměstnanecké benefity a služby

 • 8 týdnů dovolené (ročně),
 • stravování v menzách (příspěvek na stravování),
 • pružná pracovní doba, příspěvek na penzijní připojištění,
 • využití volného času: Multisport karta, posilovna v areálu fakulty.

Pracovní prostředí

 • Zaměstnání v prestižní instituci, která získala mezinárodní ocenění HR Excellence in Research Award,
 • skloubení vědy s výukovou činností,
 • kvalitně vybavené pracovní prostředí,
 • výhodné umístění fakulty v centru města.

Vzdělání a rozvoj

 • Kariérní rozvoj a růst, možnost přidělení mentora při nástupu,
 • vzdělávání, jazykové a jiné kurzy poskytované MU, využití knihoven MUNI,
 • možnost využití zahraničních pobytů a stáží, účast na konferencích.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Přihlaste se přes odkaz elektronické přihlášky do 23. 6. 2022 a zašlete požadované dokumenty:

 • Strukturovaný životopis ve formátu PDF (min. 1 A4),
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (bez notářského osvědčení),
 • strukturovaný seznam publikační a odborné činnosti (účast na konferencích, na výzkumu apod.) za posledních 5–10 let,

MUNI vypsala také výběrové řízení na stejnou pozici, ale poloviční (0,5) úvazek.

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte www.muni.cz.

Share

Comments are closed.

Share