GISportal
Jedeme i díky Vám

Odborný referent/ka v oddělení Centrální pracoviště registrů (Praha)

 • Praha
 • Applications have closed

Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor informačních a komunikačních technologií vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
Odborný referent/ka v oddělení Centrální pracoviště registrů

Stručný popis pracovního místa:

 • Tvorba a aktualizace systému řízení kvality dat registru LPIS,
 • Tvorba metodiky pro kontrolu kvality dat registru LPIS,
 • Systematická průběžná kontrola kvality dat registru LPIS (supervize),
 • Zajišťování testů kvality dat registru LPIS podle postupů nařízených Evropskou komisí,
 • Zpracování předepsaných hlášení, analýz a prezentací o kvalitě dat registru LPIS,
 • Zpracování ETS testu,
 • Zajišťování a kontrola kvality externích dat pro registr
 • Zajišťování importů a exportů dat registru LPIS, včetně
 • Uživatelská podpora pro uživatele LPIS, včetně školicí a poradenské
 • Zajišťování přepisování a vyhotovování rozhodnutí z námitkové komise a dalších úkonů vyplývajících z činnosti námitkové komise,
 • Zpracování metodických pokynů k zákonu o zemědělství a k souvisejícím předpisům ČR a EU.

Na tomto místě je požadavek na způsobilost seznamovat se s utajenými informacemi stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Pokud uchazeč nedisponuje příslušným dokladem, bude postupováno v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti (žádost o „Vyhrazené“ bude podána po přijetí do pracovního poměru).

Požadavky kladené na uchazeče:

 • Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ –  magisterský, bakalářský; studijní program, obor) – Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • Jazykové znalosti – AJ úroveň B2 – výhodou
 • Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.) – Znalost práce s GIS (QGIS, ArcGIS…) a analýzy v těchto programech,
 • znalost společné zemědělské politiky – výhodou

Další informace:

 • Pracovní poměr na dobu: Určitou, zástup za MD/RD
 • Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 1. 12. 2018
 • Platová třída: 14
 • Místo výkonu práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1
 • Bližší informace poskytne: jméno, telefon: Ing. Lenka Typoltová, 221812342, Lenka.typoltova@mze.cz

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická): (přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)
 

Ministerstvo zemědělství, personální odbor (11130), Marie Heřmánková, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, e-mail: zamestnani@mze.cz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

 • Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);
 • Motivační dopis;
 • Strukturovaný profesní životopis;
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů: jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit: 22. 10. 2018

Comments are closed.