GISportal
Jedeme i díky Vám

Pracovnice/pracovník na pozici výzkumu společenských aspektů globální environmentální změny se zaměřením na urbánní systémy (Praha)

  • Praha
  • Applications have closed

Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovnice/pracovník na pozici výzkumu společenských aspektů globální environmentální změny se zaměřením na urbánní systémy 
Požadavky: 

Oddělení společenského rozměru globální změny (pracoviště V Jirchářích 149/6, Praha 1)

Popis pozice
Pracovní pozice je zaměřena na projekty zahrnující zejména následující činnosti:

• Tvůrčí vědecká práce v oblasti adaptací na změnu klimatu, zranitelnosti a rezilience měst
• Problematika přírodě blízkých adaptačních opatření a ekosystémových služeb v městském prostředí
• Změna klimatu, implementace adaptačních strategií a územní plánování 
• Zapojení do běžících výzkumných projektů, příprava projektových návrhů
• Požadavek na vlastní publikační činnost
• Aktivní zapojení do činnosti vědeckého týmu, proaktivní přístup, schopnost samostatné práce

Místo výkonu práce:
Praha 

Požadujeme:

• Dosažené vysokoškolské vzdělání (magisterské nebo doktorské) se zaměřením na environmentální vědy a studia, ochranu životního prostředí, geografii, ekologii, společenské vědy, územní plánování a architekturu, krajinnou architekturu
• Schopnost práce s PC, MS Office
• Znalost anglického jazyka slovem i písmem
• Předchozí zahraniční zkušenost (studijní či pracovní) – výhodou
• Zkušenost s prací s prostorovými daty a geografickými informačními systémy (ArcGIS apod.) – výhodou
• Zkušenost s analýzou kvantitativních daty, statistickými analýzami, kvalitativním výzkumem apod. – výhodou
• Zájem o širší souvislosti společenské, environmentální a ekonomické souvislosti globální změny 

Nabízíme:

• Zajímavou a perspektivní vědeckou práci s možnostmi uplatnění v praxi v zázemí pracoviště Akademie věd ČR
• Zapojení do mezinárodních a národních výzkumných projektů a aplikovaného výzkumu
• Vysokou míru flexibility při práci s důrazem na kvalitní vědecké výstupy
• Možnost osobního rozvoje a dalšího vzdělávání například v doktorském studiu 

Termín uzávěrky přihlášek: 

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem, motivačním dopisem a kopií dokladu o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu – jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice) do 15.11.2018.

Uzávěrka přihlášek: 15. 11. 2018 

Share

Comments are closed.

Share