GISportal
Jedeme i díky Vám

Programátor senior do GIS tímu (Trnava, Slovensko)

YMS, a.s.

Náplň (druh) práce
Popis pracovnej činnosti:
Aké technológie používame?
• Základ tvorí Spring, Spring Boot a Spring Data, Spring REST, Spring Security, resp. .NET a C#
• Databázy používame primárne MSSQL, Oracle alebo PostgreSQL+PostGIS
• Aplikácie nasadzujeme pomocou nástroja Jenkins alebo TFS
• Balíčky a build spravujeme pomocou Mavenu
• Front-end je vo frameworku Angular 12, RxJs, NgRx
• Pre vývoj používame IDE Idea, Eclipse, Visual studio
• Nasadzujeme do kontajnerov – Docker

Na čom pracujú developeri a ako to u nás vyzerá?
• Pracujú v tímoch +-5 kolegov (projektový manažér, analytici a ďalší)
• Samostatne vyvíjajú riešenia podľa pokynov tím leadera
• Vyvíjajú akúkoľvek časť aplikácie, či už je to back-end, front-end alebo databázu
• Navrhujú vylepšenia v spôsobe vývoja a nástrojov, ktoré používame
• Spolupodieľajú sa na príprave plánov a harmonogramov projektov
• Neustále študujú najnovšie technológie v odbore a aplikujú ich na zverené projekty

Share

Comments are closed.

Share