GISportal
Jedeme i díky Vám

Ředitel/ka městského ateliéru prostorového plánování a architektury (Ostrava)

  • Ostrava
  • Applications have closed

Město Ostrava

Město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA.

Ředitel/ka bude koordinovat a řídit organizaci, bude zodpovědný za její personální obsazení a prezentaci výsledků činnosti ateliéru. Jeho úkolem bude komunikace s veřejností, účast na veřejných debatách a městu také poskytne svůj odborný pohled na jeho rozvoj. Předpokládaný nástup nového šéfa ateliéru MAPPA je srpen 2019.

Výhodou uchazečů bude vzdělání v oboru architektura a urbanismus nebo podobném, zkušenosti se strategickým a komunitním plánovánímorientace v soudobých trendech plánování města a kvalitě veřejného prostoru, přehled o aktuálním vývoji urbanismu a architektury.

K přednostem kandidáta/ky bude patřit schopnost jednat s různorodými osobnostmi, tvorba konstruktivní atmosféry a diplomatické vystupování. Přihlášky do výběrového řízení je nutné doručit do 14. června 2019 do 13 hodin osobně nebo poštou na podatelnu Magistrátu města Ostravy.

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Výběrové řízení na ředitele/ku bude dvoukolové. V prvním kole uchazeči předloží přihlášku s požadovanými přílohami, ve druhém budou vyzváni k prezentaci vlastní vize fungování městského ateliéru MAPPA a jeho významu v plánování Ostravy před výběrovou komisí. Komise rozhodne o vítězi nejpozději v červenci.

MAPPA začne fungovat již letos v létě. Příspěvková organizace bude zřízena k 1. červenci 2019 a do plného provozu přejde v roce 2020. Na její chod bude v roce 2019 vyčleněna částka 10 milionů korun, v následujícím roce to bude 20 milionů. Bude navazovat na stávající činnosti některých odborů magistrátu města, především Útvaru hlavního architekta a strategického rozvoje.  Časem se městský ateliér rozroste o tým expertů na architekturu, krajinářskou architekturu, urbanismus, dopravní inženýrství, analýzu dat, apod. Do roku 2020 se předpokládá, že bude ateliér zaměstnávat 15 členný tým.

Organizace bude pracovat na kultivaci veřejného prostoru a zeleně v Ostravě, připravovat odborné podklady v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města, organizovat architektonické a urbanistické soutěžeposilovat partnerství a spolupráci s vysokými školami, odborníky a veřejností, komunikovat s nimi připravované projekty v Ostravě a také zapojovat veřejnost do plánování a rozhodování při tvorbě města.

Share

Comments are closed.

Share