GISportal
Jedeme i díky Vám

Referent geoinformatiky (Praha)

  • Praha

Website Ředitelství silnic a dálnic ČR

Popis pozice:

Zajištění podstatné části agendy související s konsolidací infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy (implementační fáze), rozvoj geoinformatických služeb resortu dopravy a Ministerstva dopravy (vytváření a publikace mapových výstupů, spolupráce a naplňování národní i evropské legislativy související s prostorovými daty, spolupráce s CDV a resortními organizacemi na rozvoji nových mapových služeb – např. analýzy nehodovosti, intenzity dopravy, převedení statistiky dopravy do aj.); spolupráce na vytvoření mapového portálu resortu dopravy.

Pracoviště:

budova Ministerstva dopravy ČR

nábřeží Ludvíka Svobody, Praha 1

Náplň práce:

  • Podílí se na analytické, konzultační, kontrolní a jiné systémové činnosti v oborech a systémech s celostátní působností zasahujících do různých věcných a právních oblastí a se zásadními vazbami na další systémy a obory.
  • Podílí se na výkonu geoinformatické agendy Ministerstva dopravy;
  • Podílí se na koncipování, formulaci, zpracování, jakož i komplexním posuzování návrhů celostátních nebo i resortně závazných předpisů z oblasti geoinformatiky na celostátní úrovni.
  • Podílí se na rozvoji geoinformatických služeb v rámci resortu dopravy, především pak služeb souvisejících s pozemní dopravou;
  • Zajišťuje zpracování mapových podkladů a prostorových analýz na základě požadavků Ministerstva dopravy;
  • Zajišťuje správu a administraci ArcGIS PRO v konfiguraci desktop a QGIS, a nastavení a rozvoj služeb v ArcGIS Enterprise (serverové řešení);

Odkaz na výběrové řízení naleznete ZDE (záložka Geoinformatik – referent veřejné správy), písemné přihlášky je možno podávat do 14. ledna 2019.

To apply for this job please visit www.rsd.cz.

Comments are closed.