GISportal
Jedeme i díky Vám

Referent/ka územního plánování-aplikace územního plánu (Ostrava)

 • Ostrava
 • Applications have closed

Statutární město Ostrava

Popis pracovní činnosti: posuzování projektové dokumentace staveb z hlediska územního plánu, urbanismu a architektury, zpracování závazných stanovisek pro řízení vedená stavebními úřady, zajišťování podkladů stanovisek z hlediska územního plánu pro jednotlivé odbory magistrátu, samosprávu města a jiné orgány veřejné moci
Odbor magistrátu: útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení územního plánu a památkové péče
Místo výkonu práce: území statutárního města Ostravy

Předpoklady:

 • státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu – obor architektura, urbanismus, městské inženýrství

Jiné požadavky: znalost práce s PC (MS Office), komunikační schopnosti, výhodou je zvláštní odborná způsobilost v oboru územní plánování, řidičský průkaz skupiny B

Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 •  jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • druh práce (pracovní místo), o kterou se ucházíte, číslo VŘ
 • datum a vlastnoruční podpis
Share

Comments are closed.

Share