GISportal
Jedeme i díky Vám

Referent na odd. územně analytických podkladů na odboru územního plánování (České Budějovice)

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §7 zákona č.312/2002 Sb.,zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění pozice – referent na oddělení územně analytických podkladů na odboru územního plánování na dobu určitou

Místo výkonu práce:     

území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

Možnost nástupu: 

ihned po ukončení výběrového řízení

Zájemce musí splňovat předpoklady dle §7 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

Kvalifikační předpoklady: 

dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ – vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru

Platová zařazení:   tarifní třída 10                        
/nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/   

Další požadavky: 

 • znalost práce na PC (WORD, Excel, Outlook, Arc View nebo jiný GIS software)
 • organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád v platném znění
 • řidičský průkaz sk. B

Benefity:   

 • stravenky
 • flexi pasy
 • příspěvek na dovolenou
 • příspěvek na dětské tábory
 • rekreační zařízení na Nové Peci
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • indispoziční volno    

Přihláška musí obsahovat:     

 • žádost o jaké místo se ucházíte
 • vyplněný osobní dotazník
 • životopis s průběhem praxe
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák.č. 312/2002 Sb.
 • poučení o ochraně osobních údajů

Informace:    

Ing. Luboš Lacina – vedoucí odboru, tel.: 386803001
Ing. Veronika Kymlová-pers.odd.kanceláře tajemníka, tel.: 386802007

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději do 23.01.2019.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu :  
Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám.Přemysla Otakara II. č.1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto VŘ kdykoliv v jeho průběhu.

Share

Comments are closed.

Share