GISportal
Jedeme i díky Vám

Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí (Praha)

 • Praha
 • Applications have closed

ČÚZK

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Aktualizace Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®) – především navrhování optimálního způsobu aktualizace typů objektů ZABAGED® a jejich atributů.
 • Spolupráce na metodickém vedení plošné i průběžné aktualizace ZABAGED® a dalších činností zajišťující vysokou kvalitu dat ZABAGED®.
 • Samostatné vyhledávání a ověřování nových informačních zdrojů pro aktualizaci, příprava smluv o spolupráci s externími institucemi, přebírání dat.
 • Zpracování analýz a příprava podkladů nebo dat pro ruční nebo polo/automatizované zpracování změnových dat do systému ZABAGED®, včetně kontroly kvality zpracování.
 • Tvorba metodik a technologických postupů včetně dokumentace pro správu, aktualizaci a rozvoj obsahu ZABAGED®.

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • FKSP (penzijní připojištění, životní pojištění aj.),
 • stravování v závodní jídelně s příspěvkem organizace z FKSP,
 • možnost ubytování v zařízení úřadu,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního rozvoje v zájmu organizace,
 • práce v příjemném kolektivu.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 22. března 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu paní Bc. Miroslava Voleská, personalista, Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (zu.praha@cuzk.cz ) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 6yvadsa).

Share

Comments are closed.

Share