GISportal
Jedeme i díky Vám

Specialista/specialistka analýz města (Praha)

 • Praha
 • Žádosti byly uzavřeny

iprpraha IPR Praha

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřizovaná hl. m. Prahou, hledá do Sekce rozvoje města do týmu Kanceláře analýz městauchazeče/uchazečku se schopností vytvářet analýzy celoměstského měřítka a nadšením hledat vzájemné vazby a přesahy s dalšími tématy.

Jsme multioborový tým lidí, které zajímá, jaké je město, ve kterém žijeme – díváme se na Prahu a její okolí pod mikroskopem. Máme nadšení pro hledání souvislostí a vazeb, vzorců, trendů a ukazatelů vývoje, pojmenování deficitů a hledání příležitostí. Jsme jedenáctičlenná kancelář architektů a urbanistů, geografů, demografa a inženýra životního prostředí, při našich analýzách a prognózách rádi propojujeme témata a obory, hledáme společné závěry. Zajišťujeme datovou a analytickou podporu strategickému a územnímu plánování kolegů v kancelářích IPR, rozhodování v území a plánování pro veřejnou správu města. Chceme, aby data a analýzy byly dobře dostupné a srozumitelné nejen odborníkům a politické reprezentaci, ale i širší veřejnosti. Tvoříme Portál ÚAP (https://uap.iprpraha.cz/#/), živý hub informací o území hlavního města Prahy.

Tato práce je pro vás, pokud:

 • vás fascinuje, jak město funguje, vyvíjí se a jak se jeho jednotlivé aspekty ovlivňují
 • vás baví hledat, vytvářet a interpretovat užitečná data o městě
 • vám jsou blízká témata bydlení, krátkodobé ubytování a jejich dostupnost
 • nebojíte se mezioborového a multioborového přístupu a chcete poznávat nové věci
 • aktivně se podílíte na svých úkolech, iniciujete způsob a formu řešení
 • při práci postupujete systematicky a organizovaně
 • vaše výstupy jsou zodpovědné a objektivní
 • nové a neznámé berete jako příležitost se něco naučit
 • práce v týmu je pro vás nástroj k dosažení kvalitního výstupu
 • prezentaci, diskuzi i zpětnou vazbu považujete za příležitost ke zlepšení

Během vašeho běžného týdne budete:

 • vytvářet analýzy města a z nich zpracovávat srozumitelné a uživatelsky přívětivé výstupy – texty, mapy, grafy, diagramy, prezentace
 • koordinovat odborníky z IPR i externí při tvorbě odborného obsahu pro Územně analytické podklady a další analýzy, pomáhat jim vytvořit profesionální a užitečné výstupy
 • diskutovat se specialisty na zpracování dat, jak nejlépe odborně i technicky vytvořit potřebné datové sady
 • hledat řešení a plánovat výstupy projektů společně s kolegy z jiných oborů, např. specialisty na městské strategie, plánování či dopravní a technickou infrastrukturu
 • představovat data a analýzy vytvořené v naší kanceláři kolegům i veřejnosti tak, aby je mohli co nejlépe využít
 • aktualizovat odborný obsah webového Portálu ÚAP (https://uap.iprpraha.cz/#/) a dalších aplikací IPR, a podílet se na přípravě jeho zobrazení spolu s vývojáři aplikací IPR
 • odpovídat na dotazy od veřejnosti i kolegů z IPR ohledně území a dostupnosti dat

Co potřebujete, abyste mohli tuto práci dělat?

 • vysokoškolské vzdělání geografického, sociologického, územně plánovacího či podobného směru (ukončené nebo před ukončením)
 • pokročilé ovládání MS Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)
 • orientace v prostředí GIS (Esri ArcMap)
 • orientace v grafických programech (Adobe InDesign); případně ochota si dovednosti doplnit
 • výhodou jsou zkušenosti s prostorovými analýzami
 • výhodou je schopnost využívat programovací jazyky (R, Python či jiné)
 • znalost českého a anglického jazyka

Proč k nám?

 • plný pracovní úvazek
 • zaměstnání s odměnou za vykonanou práci dle platových podmínek nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 11 + osobní příplatek
 • kvartální a mimořádné odměny
 • stravenky, příspěvek na volnočasové aktivity a důchodové připojištění
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů plně hrazených sickdays
 • možnost částečné práce z domova
 • možnosti jazykového a odborného vzdělávání formou školení, kurzů a seminářů včetně zahraničních konferencí
 • termín nástupu: dle dohody

Jak se ucházet?

Pokud se vidíte na správném místě v naší kanceláři, moc rádi vás poznáme. 

Zašlete nám:

 • profesní CV
 • portfolio obsahující max. 5 referenčních prací souvisejících s náplní práce Kanceláře analýz města
 • motivační dopis včetně krátké úvahy na téma „Role analýzy v plánování města“ (max. 1 800 znaků včetně mezer)

Přihlášku s požadovanými přílohami zasílejte do 8. 1. 2023 na email kariera@ipr.praha.eu. Vaše otázky k pracovní pozici ráda zodpoví vedoucí kanceláře Ing. arch. Zdeňka Havlová, Ph.D. (havlova@ipr.praha.eu). 

Share

Comments are closed.

Share