GISportal
Jedeme i díky Vám

Kartografická výročí 2019 (pozvánka)

Kartografická výročí 2019 – odborný seminář ku příležitosti 450 let Fabriciovy mapy Moravy a 400 let Aretinovy mapy Čech

Termín konání: 9.10.2019 (10:00 – 15:30)

Místo konání: Moravský zemský archiv v Brně

Pořádá: Česká kartografická společnost, Moravský zemský archiv v Brně, Geografický ústav PřF MU a Mapová sbírka PřF, UK.

Formulář pro přihlášky

V letošním roce uplyne 450 let od vydání tzv. Fabriciovy mapy Moravy (1569), prvního samostatného zachycení území Moravy a také 400 let od vydání třetí nejstarší mapy Čech – Aretinovy (1619). U příležitosti se uskuteční odborný seminář v prostorách Moravského zemského archivu v Brně. V rámci semináře vystoupí odborníci na problematiku dějin kartografie a budou zpřístupněny originální tisky obou map. Unikátní zpřístupněné materiály pochází z depozitu Moravské galerie, Moravského zemského archivu a Mapové sbírky PřF UK. Pro účast na semináři je nutná registrace. Kapacita sálu je omezena.

Pavel Fabricius (ca 1528, Lubáň, Horní Lužice – 1589, Vídeň)
Císařský matematik a dvorský falckrabě, profesor medicíny vídeňské univerzity, astronom, botanik a básník zřejmě na objednávku moravských stavů pořídil první mapu Moravy s dvojjazyčným názvem Marchionatvs Moraviæ / Das Marggrafftumb Mähren. Díky mnoha vydáním v předních nizozemských atlasech napomohla k zpřesnění kartografického obrazu Moravy na soudobých mapách. Již bez kresby Dolních Rakous vyšla ve zmenšeném vydání v roce 1575 ve Vídni. 

Pavel Aretin z Ehrenfeldu (činný v letech 1619-1632)
Pražský měšťan vydal a možná i vytvořil mapu Království českého, která se později dočkala mnoha vydání v nizozemských a anglických atlasech. Tato mapa se také používala jako vojenská pomůcka během třicetileté války. Dílo nese název Regni Bohemia nova et exacta descriptio (Nový a přesný popis Království českého) a vyšlo roku 1619 (dále 1632, 1665 a kolem roku 1700).

Share
Share