GISportal
Jedeme i díky Vám

Kde se vyrábí nejvíce čisté energie?

Na tuto otázku se snaží odpovědět webová mapová aplikace electricityMap Live. Mapa zobrazuje jednotlivé státy nebo jejich části podle množství oxidu uhličitého v gramech vyprodukovaného za účelem výroby jedné kWh elektrické energie. U oblastí lze také zjistit podíl energie vyrobené v nízkoemisních elektrárnách a z obnovitelných zdrojů. Mapa hodnoty vykresluje podle aktuálních dat a je možné současně do kompozice zahrnout i vrstvu slunečního svitu a aktuálních větrných podmínek. Zobrazeny jsou také směry toku elektrické energie mezi oblastmi.

Jak si každý stát stojí v porovnání s rozsahem mapy jde snadno sledovat na interaktivním měřítku v pravém spodním rohu. Malou třešničkou na dortu je pak možnost přizpůsobení barev pro osoby postižené poruchou barvocitu. Pracovat jde také s časem v podobě sledování historie údajů až 1 den zpětně, díky čemuž je patrný rozdíl účinnosti v nočním a denním období zejména např. u solárních elektráren. Mapa zachycuje celý svět, avšak pro řadu zemí nejsou data k dispozici.

A jak si na tom které země stojí? Největší emise aktuálně vykazuje Estonsko a Polsko s hodnotami přes 900 respektive 700 gCO2eq/kWh. Oproti tomu zelenou barvou září Skandinávský poloostrov či Francie. Zatímco v některé části Norska dokonce vykazují 100% využití obnovitelných zdrojů, ve Francii jde z velké části o příspěvek jaderných elektráren, jak lze vyvodit z přehledných statistik po rozkliknutí oblastí. Česko se aktuálně pohybuje okolo středu rozsahu hodnot okolo 400 gCO2eq/kWh, přičemž obnovitelné zdroje (zejména solární elektrárny) poskytují necelých 20 % energie.

zdroj: www.electricitymap.org

Share
Share