GISportal
Jedeme i díky Vám

Kombinovaná forma studia geoinformatiky

Katedra geoinformatiky na VŠB-TU Ostrava nabízí po delší odmlce pro následující akademický rok 2023/2024 studium oboru Geoinformatika taktéž v kombinované formě pro externisty – v bakalářském i navazujícím magisterském stupni (titul Ing.). Výuka probíhá blokově v pátky v Ostravě. Studium je zaměřeno na komplexní činnosti související s pořizováním, zpracováním, analýzou a vizualizováním prostorových dat, webovými mapovými službami, dálkovým průzkumem Země včetně dronů, automatizací zpracování dat a programováním aplikací, prostorovými databázemi. Více informací o pracovišti a studiu, v případě dotazů, i kontakty na pracovníky, je k dispozici na https://www.hgf.vsb.cz/548/cs/studium/. Věříme, že v době, kdy dochází k čím dál tím širšímu využívání geoinformatiky a GIS, nabízí studium možnost výrazného rozšíření znalostí a dovedností.

Share
Share