GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference GIS Esri v ČR (reportáž)

Prvního listopadu 2022, přesně v 10:00 zahájil ředitel ARCDATA PRAHA Petr Seidl již 31. konferenci GIS Esri v ČR. Jak sám ředitel v úvodním slově připomněl, jednalo se, po dlouhých dvou covidových letech, konečně o prezenční konferenci, která nahradila ty ve virtuální formě. Další novinkou byla lokalita, kterou vyjímečně nebylo Kongresovém centrum, které si po dobu celého předsednictví EU zarezervovala Vláda ČR, ale konferenční centru Cubex v Praze. Petr Seidl v úvodním slově mimojiné zmínil, že cílem letošní konference je “být konečně spolu”, ale také výměna zkušeností, sdílení, navázání nových partnerství, či vzájemná inspirace. Zbylá část úvodního slova se nesla v trochu “americkém stylu”, kdy Petr Seidl zmínil, že Esri produkty v ČR využívá na 1451 organizací z 44 oborů. Následovaly ukázky jednotlivých oborů a některé přišli okomentovat i zástupci jednotlivých organizací. 

Jako první se na pódiu objevili zástupci IPR Praha – Ondřej Boháč a Jiří Čtyřoký, kteří mimo jiné mluvili o tom, že Praha získala na Esri uživatelské konferenci v San Diegu tzv. President’s Award. Dále mluvili o tom, že pouhé cca 1 % obyvatel Prahy má nějakou (mlhavou) představu co je to územní plán a že je cílem IPR toto změnit. Dalším z hostů, kdo promluvil v úvodním slovu byli Jiří Lipold a Petr Kestler ze společnosti ČEVAK, kteří naopak získali cenu ARCDATA PRAHA, za ukázkové nasazení technologií Esri v ČR – konkrétně ve správě vodovodních sítí. Zahajovací blok měl dvě hlavní lákadla. Prvním z nich bylo zamyšlení Václava Cílka na téma Energetika jako sociální síla. Během jeho vystoupení byly na pozadí promítány mimo jiné fotografie z uranových dolů. V přednášce zaznělo několik zajímavých tvrzení. Například to, že každý z nás má 50-70 energetických otroků, že za rozšíření lidské rasy do pahorkatin může vynález chomoutu či otázka k zamyšlení “Jakou uhlíkovou stopu zanechá student, který po pěti letech na vysoké škole dělá něco jiného”. Druhým lákadlem byla dvojpřednáška Dany Drábové a Radima Tolasze na téma energetiky a změny klimatu. Toto vystoupení proběhlo formou rozhovoru dvou přátel u kávy (v improvizované kavárně přímo na pódiu. Zde jsme se dozvěděli třeba to, že celostátní radiační měřící síť byla v Československu dokončena necelý měsíc před havárií v Černobylu. Radim Tolasz rovněž varoval před lákavým řešením klimatické krize pomocí geoengineeringu (geoinženýrství). 

Druhou částí prvního dne byla sekce Novinky v ArcGIS, kde se vystřídalo několik pracovníků ARCDATA PRAHA a představovali novinky v ArcGIS Pro, v mobilních aplikacích pro sběr dat (Survey123, Field Maps, QuickCapture), ArcGIS dashboards, aj. Dále pokračovaly novinky v ArcGIS a 3D, kde hrál prim především BIM (building information modelling) a jeho propojení s 3D GISem. Zajímavostí může být také nový nástroj ArcGIS Urban, který mimo jiné nabízí možnost participace občanů na komentování územních plánů, aj., že by nástup geoparticipace i v Esri technologiích? Třetí část tohoto bloku organizátoři nazvali “ArcGIS pro fajnšmekry” a věnovali se v něm ArcGIS for Office (využití příkazů z ArcGIS v Excelu), ArcGIS Indoors, Motion Imagery (propojení videí z dronů a ArcGIS, ArcGIS Monitor (sledování vytížeností serverů) a ArcGIS Knowledge (práce s grafovými databázemi) – u kterého jsem se museli hodně snažit, abychom tam našeli nějakou výhodu využití ArcGIS oproti jiným (negisovým) nástrojům. 

V posledním přednáškovém bloku prvního dne se představili uživatelé Esri produktů s jejich uživatelskými přednáškami. Ředitel IPR Ondřej Boháč prezentoval myšlenku standardu digitálního územního plánu a iniciativu CityDeal – spojení pěti velkých měst proti státu ohledně digitálního územního plánu. Po této prezentaci se strhla docela “ostrá” diskuze. Následovali zástupci již zmíněné firmy ČEVAK, kteří prezentovali dvouletý proces náhrady GIS v jejich společnosti. Velkou pozornost vyvolala také prezentace zástupců Českého statistického úřadu, kteří představovali připravovaný Statistický geoportal, který by měl být spuštěn v prvním čtvrtletí 2023 a bude se jednat o prostor pro statistická data, především z SLDB. Následovala prezentace již existujícího datového portálu, tentokráte portálu Data Královehradeckého kraje a jejich Katalogu otevřených dat. Závěr konference patřil panelové diskuzi o využití digitální technické mapy (DTM) z pohledu tří vybraných měst – Brno, Jihlava a Opava. Perličkou bylo to, že v Jihlavě si dodnes předávají data ve formátu Microstation 1995 (který mají na disketách).

Po skončení přednáškové části pokračovala konference společenským večerem, rautem a hlavně sdílením zkušenostín a setkáváním. První den 31. Konference GIS Esri v ČR přinesl mnohým účastníkům dlouho očekávaná setkání a možnosti probrat své GIS “problémy” jinak, než přes MS Teams, Zoom, apod.   

Program druhého dne byl rozdělen do dvou místností. Účastníci si tak dopoledne museli vybrat mezi přednáškami z oblasti veřejné správy a správy infrastruktury. Zástupci Gisportálu přebíhali mezi oběma sály. Zaujalo nás vyprávění Romana Janečka a Václava Wiesnera, kteří představili nasazení produktů Esri (např. ArcGIS for Aviation) na pražském Letišti Václava Havla. Nejlépe hodnocenou přednáškou ranního bloku však byla prezentace týmu společnosti UrbanPlanner (pod vedením Jaroslava Buriana) a zástupců města Jihlava (pod vedením Víta Zemana). Představena byla rozsáhlá studie zaměřená na modelování územního potenciálu a priorit územního rozvoje města Jihlavy. Kromě velkého množství vytvořených map a vizualizací byl představen i interaktivní portál se všemi informacemi. 

Následovala prezentace společnosti MAPPA o tvorbě 3D scény pro prezentaci plánovaného rozvoje města Ostravy od Denisy Poskerové. Tématu územního plánování, konkrétně 3D aspektům, se věnovala i následující přednáška od týmu ze Západočeské univerzity v Plzni (Jan Rucký). V bloku o správě infrastruktury nás kromě již zmíněné prezentace Letiště Praha zaujalo téma “Jak si vyrobit fotorealistický 3D GIS snadno a rychle” od Petra Pance ze společnosti Cyclomedia. Tato společnost pořizuje například známou Panoramu pro Mapy.cz.

Po drobném občerstvení následovaly opět dva bloky. První z nich se věnoval rastrovému GIS, druhý byl věnován představení ArcGIS Enterprise 11.0. Nás zaujala především přednáška Zdeňka Klusoně ze společnosti PRIMIS, která se věnuje leteckému snímkování a tvorbě ortofotomapy. V PRIMUSu snímkují s rozlišením 5 cm na pixel a k nafocení jednoho kraje je třeba přibližně 60000 fotografií. Každá z nich zabírá více než 3,5 GB dat. 

Po obědě následovala další sekce věnovaná uživatelským přednáškám a v druhém sále byl workshop na tipy a triky pro ArcGIS pod vedením pánů Davida Nováka a Davida Nováka (nejedná se o překlep;)). 

Závěrečné slovo si opět vzal Petr Seidl, který shrnul, že na konferenci bylo bezmála 700 diváků. Za GISportal.cz můžeme říci, že prostor Cubex centra je moc pěkný, ale prostory kongresového centra jsou přeci jen vhodnější. Letošní účast byla (z kapacitních důvodů) nižší než bývalo obvyklé, takže jste na konferenci nepotkali tolik známých, a zejména společenský večer byl roztříštěn do několika různých prostor, což nebylo ideální. 

Stanislav Popelka a Jiří Pánek (oba GISportal.cz a Univerzita Palackého v Olomouci)

Share
Share