GISportal
Jedeme i díky Vám

Konferencia EGU General Assembly 2014, Viedeň (reportáž)

Najväčšia geovedná konferencia v Európe „European Geosciences Union (EGU) – General Assembly“ sa od 27.4. do 2.5.2014 opäť uskutočnila v rakúskej Viedni. Počet účastníkov bol skutočne obrovský. 12437 vedcov zo 106 krajín (184 z Česka a 43 Slovákov) prezentovalo svoju prácu na 4 829 ústnych prezentáciách, 9583 posteroch a 483 PICO prezentáciách. Nestratili sa ani 20140428_111808 Geoinformatici, či už v rámci tradičných skupín ako Hydrológia, Klimatológia či Geologických vied alebo v rámci samostatných sekcií venujúcich sa aplikácii DPZ či GIS-u. Jednou z nich bola napríklad sekcia, ktorá sa venovala stále populárnejším UAV. Znižujúca sa cena umožňuje čoraz väčšiemu počtu vedeckých pracovísk využívať UAV, preto bola miestnosť v ktorej sa táto sekcia uskutočnila absolútne preplnená. Samotné príspevky svojou kvalitou vôbec nezaostávali. Prezentujúci postupne predstavili úskalia mapovania snehových polí v Arktíde, akým je napríklad ohrozenie personálu ľadovými medveďmi alebo ohrozenie UAV okololetiacimi operencami. V ďalších prezentáciách boli predstavené napríklad 4kg vážiaci LIDAR, „Fotokite“ alias UAV na špagáte.Fotokite by mala byť kombinácia šarkana a milti-koptéry. 

ilustračný obrázok
Fotokite – ilustračný obrázok

Výhodou podľa tvorcov je lepšie kontrolovateľný let, väčšia bezpečnosť a keďže je spojený so zemou, tým pádom je klasifikovaný inak ako klasické UAV/UAS, čo umožňuje jednoduchšiu administratívu v niektorých krajinách. Ďalší príspevok sa venoval efektu uhla snímania vegetácie pri rôznych spektrálnych rozsahoch. Počas konferencie nechýbalo ani stretnutie používateľov Free and Open Source Software (FOSS) v geovedách. Konvenor Dr. Peter Löwe z Univerzity v Hannoveri vysvetlil rozdiely vo významoch anglického slova „free“ v súvislosti s používaním pojmov free software (slobodný software) a free beer (pivo zadarmo). Samozrejme boli na konfrencii aj sekcie venujúce sa 3D vizualizácii, crowdsourcingu, GPS prístrojom či geodatabázam. Vzhľadom na rozmery konferencie samozrejme nie je možné obsiahnuť všetko, takže mi kopec dobrých príspevkov určite ušlo. Účasť v ďalších ročníkoch môžem len odporučiť. Pre mladých tu bola tento rok dokonca možnosť pracovať na konferencii, ako dobrovoľník a mať vstup zadarmo. Abstrakty k jednotlivým príspevkom sú voľne dostupné na www stránke egu2014.eu .Na konferencii nechýbali ani stánky spoločností ako ESRI, Google, ESA, ENVI, Trimble, REIGL atď. 20140428_164559 20140429_174140 20140429_174314 20140429_174512 20140429_192923

Share
Share