GISportal
Jedeme i díky Vám

Luminocity3D

LuminoCity3D.org je mapová platforma, která se specializuje na hodnocení výkonu a dynamiky změn měst ve Velké Británii. Aplikace pracuje se širokou škálou klíčových ukazatelů měst – obyvatelstvo, růst, bydlení, vzorce dopravního chování, zaměstnání, místo podnikání, využívání energie aj. Tyto indikátory jsou mapovány pomocí 3D přístupu, který umožnuje vizualizaci a analýzu. Mapy LuminoCity a grafy umožňují konzistentní srovnání jednotlivých městských oblastí. Všechny údaje jsou převedeny na plochu o rozloze 1 km2 ve tvaru hexagonu a výška polygonu určuje intenzitu jevu. Aplikace je výsledkem práce Duncana Smitha, který pracuje pro britskou CASA (tedy UCL) a také LSE – tedy dvě nejlepší britské univerzity na území Londýna.

Technologicky je aplikace postavena na TileMill, což je opensource software od Mapboxu. Veškerá data použitá v mapách jsou volně dostupná (alespoň pro území Velké Británie).

Luminocity3D

Share
Share