GISportal
Jedeme i díky Vám

Máme 2 nové profesory geoinformatiky – gratulujeme!

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 15. prosince 2021 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol nové profesorky a profesory vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády. Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

  • doc. Dr. Ing. Jiří HORÁK, pro obor: Geoinformatika na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
  • doc. RNDr. Petr KUBÍČEK, CSc., pro obor: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
Share
Share