GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapa mořského dna na ArcGIS Online (TZ)

Součástí podkladových map na ArcGIS Online je i reliéf mořského dna.
Mapa je k dispozici pro celý svět až do podrobnosti 1 : 1 000 000. Data větších měřítek jsou dále doplňována v rámci programu Community Maps za přispění externích poskytovatelů. V současné době jsou tak prostřednictvím batymetrických dat zpřesněny například pobřežní vody USA. Mapu si můžete buď nahrát přímo do ArcGIS, nebo si ji prohlédněte zde.

Mapa je navržena tak, aby sloužila jako podkladová mapa pro nejrůznější účely, ať se jedná o oceánografii, ekologické studie, nebo plánování využití pobřežních oblastí.

Podkladová mapa mořského dna je vytvořena na základě map General Bathymetric Chart of the Oceans, dále s využitím dat od National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)National Geographic a společností Automotive Navigation DataEsri.

Více informací najdete přímo na stránkách Esri.

Share
Share