GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapa príbuzenských vzťahov slovenských sudcov.

Transparency internation vytvorila mapu rodinných prepojení sudcov na Slovensku, najvypuklejšie sa tieto prepojenia prejavili na východe Slovenska. „Zdá sa, že na dedičnosť právnických génov na východe by sa mohli pozrieť aj nejaké kapacity na genetiku zo zahraničia,“ konštatujú analytici TIS Gabriel Šipoš a Samuel Spáč. Viac sa problematike venuje blog Transparency international.

sudy

zdroj: Transparency International Slovensko.

Share
Share